Nákup

Správa a řízení společnosti

Regulační status

Švédsko – Finansinspektionen

Klarna Bank AB (identifikační číslo společnosti 556737-0431) je švédská společnost se sídlem ve Stockholmu. Bankovní společnost Klarna Bank AB spadá pod dohled Finansinspektionen (švédský úřadu pro finanční dozor). Další podrobnosti naší licence pro provozování finančních služeb najdeš v

.

Můžeš kontaktovat švédský úřad pro finanční dozor na této adrese:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Švédsko

Registrační adresa a sídlo společnosti Klarna Bank AB: Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko Švédská akciová společnost (publikt bankaktiebolag) zaregistrovaná u švédského rejstříku společností s identifikačním číslem organizace: 556737-0431.

Správné řízení společnosti znamená řídit společnost co nejudržitelnějším, nejodpovědnějším a nejefektivnějším způsobem. Pokud se chceš dozvědět víc o tom, jak je společnost Klarna spravována a řízena, najdeš další informace zde.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Sídlo: Stockholm, Švédsko. Všechna práva vyhrazena. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Identifikační číslo organizace: 556737-0431