• Private login

    Continue in browser

    Log in to get an overview of your purchases, upcoming payments and settle them easily with one click.

  • Business login

    Log in to manage your orders, payout reports, store statistics, and general settings.

Internationell undersökning: Svenskar har högst förtroende för neobanker

May 11, 2021

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

Enligt en stor internationell undersökning som betal- och shoppingleverantören Klarna har beställt så har svenskar det högsta förtroendet för neobanker jämfört med de andra länderna i undersökningen. Generellt har kunderna i norden ett högre förtroende för neobanker än vad man har i andra länder. Samtidigt som svenskarna har högst förtroende för neobanker har de samtidigt lägst förtroende för de traditionella storbankerna.

Den internationella rapporten "Money management Pulse" bygger på en representativ undersökning som genomfördes bland mer än 9 000 respondenter i sju europeiska länder, USA och Australien i mars i år. 
 


Andel som har förtroende för neobanker
Sverige 26%
Norge 20%
USA 19%
Finland 16%
UK 15%
Australien 14%
Nederländerna 10%
Tyskland 7%
Österrike 6%
Andel som har förtroende för tradionella banker
Finland 64%
Norge 55%
USA 53%
Österrike 52%
UK 49%
Australien 48%
Tyskland 47%
Nederländerna 44%
Sverige 35%

 
 

Sverige har överlägset högst andel som investerar i finansiella produkter

I samma undersökning framgår även att Sverige är det land där högst andel av invånarna investerar i finansiella produkter, såsom aktier och fonder, för att spara inför framtiden. Det är framför allt män som väljer att spara i finansiella produkter, 62%, jämfört med endast 46% av kvinnorna. De yngre generationerna är också mer benägna att investera sina sparpengar jämfört med äldre, och det är 26-35-åringarna som investerar sina pengar i högst utsträckning (63%) i Sverige.

Andel av befolkningen som sparar i finansiella produkter

Sverige 54%
Finland 42%
Norge 41%
Österrike 36%
USA 34%
Tyskland 33%
Nederländerna 28%
UK 26%
Australien 25%
Andel av befolkningen som sparar på sparkonton
Nederländerna 78%
Australien 76%
Norge 74%
UK 73%
Österrike 71%
Sverige 69%
USA 66%
Finland 61%
Tyskland 60%
 

Svenska ungdomar är mer negativa om deras ekonomiska framtid än deras jämnåriga i andra länder

I motsats till de övriga länderna i undersökningen så är det inte de unga i Sverige som har störst optimism inför sin ekonomiska framtid. De mest optimistiska är i åldern 46-65 år.

De yngre generationerna i Sverige är istället de mest pessimistiska för sin ekonomiska framtid, i stark kontrast med de övriga länderna i undersökningen. Bland 18-25-åringarna är det nästan fyra av tio (39%) som tror deras ekonomiska situation kommer att bli sämre eller mycket sämre i framtiden.

Optimismen inför sin ekonomiska framtid är som störst bland 56-65-åringar, där drygt en av fem (23%) som tror de kommer att få det bättre.

Hela undersökningen kan läsas här: https://insights.klarna.com/se/money-management-pulse-se/