• Private login

    Continue in browser

    Log in to get an overview of your purchases, upcoming payments and settle them easily with one click.

  • Business login

    Log in to manage your orders, payout reports, store statistics, and general settings.

Kansainvälinen tutkimus: suomalaiset nuoret kiinnostuivat henkilökohtaisesta taloudesta ja kryptovaluutoista

July 5, 2021

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

Helsinki, 5. heinäkuuta 2021 – Klarnan tekemässä kansainvälisessä kyselytutkimuksessa selviää, että suomalaiset nuoret aikuiset ovat muiden maiden kuluttajia kiinnostuneempia henkilökohtaisesta taloudestaan ja suhtautuvat optimistisesti tulevaisuuteen. Sijoittaminen on jo lähes yhtä suosittua kuin säästäminen ja kryptovaluutat ovat erityisen suosittuja suomalaisten nuorten keskuudessa.  

Suomalaiset nuoret aikuiset ovat hyvin kiinnostuneita omasta taloudestaan, selviää Klarnan tekemästä kansainvälisestä kyselytutkimuksesta, jossa vertailtiin yhdeksässä maassa asuvien kuluttajien asenteita henkilökohtaista taloudenpitoa kohtaan. Suomalaisista lähes kolme neljäsosaa 18-25 -vuotiaista (71 %) sekä 26-35 -vuotiaista (73 %) kertoo olevansa kiinnostuneita tai hyvin kiinnostuneita omasta taloudestaan. Esimerkiksi Ruotsissa vain vähän yli puolet (58 %) 18-35 -vuotiaista sanoi samaa. Suomi oli yhdeksästä maasta ainoa, jossa naiset (77 %) olivat kiinnostuneempia henkilökohtaisesta taloudestaan kuin miehet (70 %).

Pandemia-ajasta huolimatta nuoret aikuiset suhtautuvat optimistisesti tulevaan – 18-35 -vuotiaista suomalaisista puolet (49 %) uskoo, että oma taloudellinen tilanne tulee olemaan parempi tai huomattavasti parempi vuoden kuluttua, kun taas 46-55 -vuotiaista vain joka neljäs (25 %) uskoo samaa.

“On rohkaisevaa nähdä nuorempien sukupolvien usko tulevaan, vaikka vuosi on ollut monin tavoin haastava. Samaan aikaan suomalaisten nuorten aikuisten kasvanut kiinnostus henkilökohtaista taloutta kohtaan varmistaa, että vaikka globaali taloustilanne heikkenisi, suurin osa on varautunut siihen omilla säästöillä”, kertoo Klarnan kuluttajakäyttäytymisen asiantuntija Viveka Söderbäck.

Sijoittaminen jo lähes yhtä suosittua kuin säästäminen

Tutkimuksessa selviää myös, että säästäminen ja sijoittaminen ovat jo lähes yhtä suosittuja suomalaisten keskuudessa: 61 % suomalaisista kertoo säästävänsä säästötilille ja 58 % sijoittavansa rahoitusinstrumentteihin. Muualla Pohjoismaissa hajonta on paljon suurempaa: ruotsalaisista 68 % säästää ja 60 % sijoittaa, kun taas Norjassa 75 % säästää ja vain 40 % sijoittaa. 

Myös sijoituskohteiden välillä on eroja. Vaikka osakkeet olivat lähes jokaisen ikäryhmän suosituin sijoituskohde, etenkin kryptovaluutat kiinnostavat nuorempia sukupolvia. 18-25 -vuotiaista sijoittavista suomalaisista joka neljäs (25 %) ja 26-35 -vuotiaista joka viides (19 %) oli kiinnostunut sijoittamaan kryptovaluuttoihin. Yli 66-vuotiaat eivät ole kiinnostuneita kryptovaluutoista, vaan heidän suosituimmat sijoituskohteet ovat osakkeet (60 %), rahastot ja ETF:t (59 %) sekä kiinteistöt (16 %).

Tietoa tutkimuksesta: Klarnan Money Management Pulse on päivittyvä tutkimusraportti, jossa selvitetään kuluttajien asenteita ja tottumuksia henkilökohtaista taloutta kohtaan yhdeksässä eri maassa ja kolmella eri mantereella. Jokaista päivitystä varten haastatellaan vähintään 1000 kuluttajaa jokaisesta maasta ja maailmanlaajuisesti yli 9000 kuluttajaa. Toukokuussa 2021 kyselyyn vastasi 1 014 suomalaista. Otos on kansallisesti edustava ja se on tehty tutkimustoimisto Nepan toimesta. 

Liitetaulukot

Kiinnostus henkilökohtaista taloutta kohtaan (18-35 -vuotiaat)

Hyvin kiinnostunut tai kiinnostunut Hieman kiinnostunut tai
ei lainkaan kiinnostunut

Suomi

72%

8%

Itävalta

74%

10%

Norja

73%

7%

Alankomaat

67%

9%

Australia

67%

13%

UK

65%

14%

US

59%

20%

Saksa

58%

19%

Ruotsi

58%

20%

Keskiarvo*

66%

13%

* Kansainvälinen keskiarvo ei huomioi väestön kokoa.

Suosituimmat sijoituskohteet** (Suomi)

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66+

Osakkeet

72 %

65 %

61 %

69 %

64 %

60 %

Joukkolainat

9 %

8 % 6 % 4 % 4 % 8 %

Rahastot tai ETF:t

27 % 46 % 57 % 46 % 69 % 59 %

Valuutat

13 % 12 % 1 % 0 % 0 % 2 %

Hyödykkeet (esim. jalometallit)

7 % 5 % 1 % 5 % 5 % 2 %

Kiinteistöt

4 % 12 % 13 % 7 % 13 % 16 %

Vertaislainaus

0 % 4 % 1 % 2 % 2 % 0 %

Keräilytavarat (esim. viinit, pelikortit)

0 % 5 % 4 % 3 % 4 % 2 %

Kryptovaluutat

25 % 19 % 21 % 9 % 4 % 0 %

Muut

0 % 2 % 2 % 3 % 4 % 2 %

** Niistä suomalaisista, jotka kertovat sijoittavansa.