• Private login

    Continue in browser

    Log in to get an overview of your purchases, upcoming payments and settle them easily with one click.

  • Business login

    Log in to manage your orders, payout reports, store statistics, and general settings.

Kansainvälinen tutkimus: suomalaiset ostavat yhä useammin verkosta – verkko-ostaminen kasvanut eniten Pohjois-Karjalassa.

August 17, 2022

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

wish edited

Kansainvälisen vähittäispankki-, maksu- ja ostopalvelu Klarnan tekemän kansainvälisen Shopping Pulse -tutkimuksen mukaan verkkokaupan suosio on kasvanut etenkin 18-40-vuotiaiden keskuudessa. Kyselyvastausten mukaan verkko-ostamisen suurimpiin hyötyihin kuuluvat suurempi valikoima, mahdollisuus vertailla hintoja sekä monipuolisemmat maksuvaihtoehdot. Klarnan ostodatan mukaan verkkokauppa on kasvanut eniten Pohjois-Karjalassa kevään 2022 aikana verrattuna vuoden takaiseen tarkastelujaksoon.

Verkkokaupan suosio on kasvanut kuluneen vuoden aikana, selviää Klarnan tekemästä kansainvälisestä Shopping Pulse -tutkimuksesta. Kyselytutkimuksen mukaan viikoittain verkosta ostavien määrä on kasvanut 5 prosenttia huhti-kesäkuussa 2022 verrattuna samaan aikaan viime vuonna. Verkko-ostamisen suosio on kasvanut etenkin 18-40-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa, sillä tutkimuksen mukaan 41 prosenttia 18-24-vuotiaista ja 34 prosenttia 25-40-vuotiaista tekisi mieluummin suuremman osan ostoksistaan verkossa, kuin kivijalassa. Myymälässä asioisi mieluummin vain 23 prosenttia 18-24-vuotiaista ja 29 prosenttia 25-40-vuotiaista. Koko väestön (18-75-vuotiaiden) kohdalla verkossa mieluummin asioivien osuus kasvoi 10 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Tutkimuksessa kysyttiin suomalaisilta myös verkkokaupan ja kivijalan eduista. Suomalaiset nostivat verkkokaupan kohdalla esiin laajan tuotevalikoiman (81 % vastaajista), hintavertailun helppouden (81 %) sekä monipuoliset maksutavat (81 %). Kivijalan eduiksi lueteltiin muun muassa parempi sosiaalinen vuorovaikutus (87 %) sekä asiakaspalvelu (83 %).

Myös tuotteen palauttaminen koettiin helpommaksi myymälässä (62 %) kuin verkossa (38 %). Ehkä siksi suurin osa suomalaisista maksaisi mieluummin ostoksensa vasta saatuaan tuotteen (60 %), eikä heti kaupantekohetkellä (40 %). Tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa (65 %) suomalaisista suhtautuu myönteisemmin verkkokauppoihin, jotka antavat heidän vastaanottaa tuotteen ennen maksamista. 

“Laajempi valikoima ja hintavertailun helppous ovat siivittäneet verkkokaupan kasvua etenkin nuorempien sukupolvien keskuudessa, mutta suomalaiset kokevat yhä saavansa parempaa palvelua kivijalassa. Menestyneimmät kauppiaat pyrkivät luomaan saman, saumattoman kokemuksen – eli tuomaan esimerkiksi henkilökohtaisen palvelukokemuksen – myös verkkoon”, kertoo Klarna Suomen maajohtaja Jacob Segercrantz.

Verkkokaupan koetut hyödyt Suomessa Kivijalan koetut hyödyt Suomessa
1. Helpompi vertailla hintoja (81 %) Parempi sosiaalinen vuorovaikutus
(87 %)
2. Laajempi tuotevalikoima (81 %) Parempi asiakaspalvelu (83 %)
3. Enemmän maksutapoja (81 %) Turvallisempi maksaa (77 %)
4. Säästää aikaa (77 %) Helpompi palautus (62 %)
5. Matalammat hinnat (76 %) Paras tieto tuotteen vastuullisuudesta (51 %)
6. Parempaa tuotetietoa (65 %) Enemmän inspiraatiota (49 %)
7. Enemmän inspiraatiota (51 %) Parempaa tuotetietoa (35 %)
8. Paras tieto tuotteen vastuullisuudesta (49 %) Matalammat hinnat (24 %)
9. Helpompi palautus (38 %) Säästää aikaa (23 %)
10. Turvallisempi maksaa (23 %) Enemmän maksutapoja (19 %)
11. Parempi asiakaspalvelu (17 %) Helpompi vertailla hintoja (19 %)
12. Parempi sosiaalinen vuorovaikutus
(13 %)
Laajempi tuotevalikoima (19 %)


 

Verkko-ostaminen kasvoi eniten Pohjois-Karjalassa – sunnuntai suosituin ostospäivä

Klarna selvitti yli 400 000 kansainvälisen verkkokaupan kattavan ostodatan avulla myös suomalaisten ostokäyttäytymistä huhti-kesäkuussa 2022. Selvisi, että verkko-ostaminen kasvoi keväällä eniten Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa verrattuna valtakunnalliseen suomalaisten verkko-ostosten keskiarvoon huhti-kesäkuussa 2021.

Verkosta ostetaan yhä eniten Lapissa (18 % enemmän kuin muualla Suomessa keskimäärin, maakunnan tai kunnan väkilukuun suhteutettuna), Uudellamaalla (10 %) ja Pohjanmaalla (8 %). Sunnuntai on suomalaisten selkeästi suosituin ostospäivä – silloin verkosta ostetaan jopa 35 % enemmän kuin esimerkiksi perjantaisin.

Verkkokaupan suhteellinen suosio maakunnittain
Maakunta Indeksi (100)*
Lappi 118
Uusimaa 110
Pohjanmaa 108
Keski-Pohjanmaa 106
Kainuu 101
Pohjois-Pohjanmaa 101
Varsinais-Suomi 98
Pohjois-Karjala 97
Etelä-Savo  96
Keski-Suomi 95
Pirkanmaa 95
Kanta-Häme 93
Satakunta 92
Kymenlaakso 91
Pohjois-Savo 91
Etelä-Pohjanmaa 86
Päijät-Häme 84
Etelä-Karjala 83
Ahvenanmaa 42

* ‎Indeksi (100) edustaa valtakunnallista suomalaisten verkko-ostosten keskiarvoa tammi-kesäkuussa 2022. Korkeampi tai matalampi arvo osoittaa, ovatko kuluttajat tehneet enemmän tai vähemmän ostoja henkilöä kohden verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon. Indeksi on asetettu suhteessa maakunnan tai kunnan väkilukuun.

Klarnan Shopping Pulse

Klarnan kvartaaleittain päivittyvä Shopping Pulse -raportti seuraa kuluttajien ostokäyttäytymistä 13 maassa ja 3 eri maanosassa. Huhti-kesäkuussa 2022 yhdessä tutkimustoimisto Nepan kanssa toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 14 114 kuluttajaa maailmalta, mukaan lukien 1053 suomalaista. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös Klarnan omaa ostodataa yli 400 000 verkkokaupasta ympäri maailman.