• Private login

  Continue in browser

  Log in to get an overview of your purchases, upcoming payments and settle them easily with one click.

 • Business login

  Log in to manage your orders, payout reports, store statistics, and general settings.

Klarna ändrar 14-dagarsfakturan för att minska påminnelseavgifter

September 13, 2021

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

PinkStandard NoMore14Days Emotional 002 3x2 72dpi

Klarna fördubblar tiden vid fakturaköp, den mest populära betalmetoden, och går från 14 till 30 dagar. Målet är bland annat att sänka andelen påminnelseavgifter. Produktförändringen är en del av Klarnas arbete för att sätta en ny standard i kreditbranschen och mer hållbara betalningar inom e-handeln.

I en undersökning genomförd av Yougov på uppdrag av Klarna framkommer det att korta betalningsfrister för många är bidragande till varför man inte betalar en faktura i tid. Yougovs undersökning visar att: 

 • 14 procent av de svarande valt att inte betalat sin faktura i tid eftersom de ännu inte har fått hem den beställda produkten. 
 • 9 procent vill betala alla sina utestående fakturor samtidigt och därför medvetet betalat en faktura för sent. 
 • 57 procent uppgav att de helt enkelt glömt att betala sin faktura. 
 • 56 procent har upplevt frustration över att de glömt att betala en faktura för sent och därför fått en påminnelseavgift. 

- Andelen Klarna-fakturor som får påminnelseavgift har minskat flera år i rad och är nu omkring fem procent. Med den här förändringen hoppas vi på ytterligare minskning. För oss är påminnelseavgifter negativa intäkter som vi inte vill ha, säger David Fock, global produktchef på Klarna.

Pilottester som Klarna har genomfört visar att förlängd betalningstid, från 14 till 30 dagar, minskat andelen påminnelseavgifter med en tredjedel (33 procent). Dessutom visade testerna på en minskning av inkassoärenden.

För många konsumenter innebär denna produktförändring att betaltiden förlängs över en normal löneutbetalningscykel. Betalningstid på 30 dagar har testats med utvalda handlare och fått mycket positiv respons hos konsumenter i hela Norden. 

- Våra kunder betyder allt för oss. Vi fångar tidigt upp trender bland konsumenterna för att ligga i framkant med vårt hållbarhetsarbete. Vi välkomnar Klarnas initiativ för hållbara betalningar - det driver på en positiv utveckling inom e-handeln, säger Jarno Vanhatapio, VD på NA-KD. 

Under det senaste året har Klarna arbetat för att synliggöra kreditbranschens utmaningar. Till grund för detta ligger en omfattande kartläggning av kreditmarknaden i Norden där bolaget särskilt synat villkoren för konsumenter som handlar online, både hos Klarna och hos konkurrenter. 

Fördubblad betaltid är en av flera produktförbättringar som Klarna nu genomför med ambitionen att sätta en ny standard i kreditbranschen när samhällets fokus på hållbarhet ökar. Först riktades ljuset mot produktion, därefter på transporter - och nu ser Klarna att hållbara betalningar kommer att bli allt viktigare för både konsumenter och handlare. Klarna vill leda utvecklingen genom förändringar av den egna verksamheten. Dessutom fortsätter Klarna att bidra till en transparent och faktabaserad diskussion om konsumtionslån. På sajten Wikipink redovisar Klarna data om påminnelseavgifter samt inkasso- och Kronofogdeärenden.

Kontaktinformation: 
press@klarna.com