• Private login

    Continue in browser

    Log in to get an overview of your purchases, upcoming payments and settle them easily with one click.

  • Business login

    Log in to manage your orders, payout reports, store statistics, and general settings.

Klarna daagt Nederlandse kredietindustrie uit met transparante data

April 3, 2024

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

BrandAssetLibrary 2024 ConsumerBenefit ClothesLine 16x9
  • Data tonen aan dat rentevrije Buy Now Pay Later(BNPL)-aankopen betere resultaten opleveren in vergelijking met traditionele kredietvormen; 97 procent aankopen wordt vroegtijdig of op tijd betaald
  • Klarna publiceert transactiedata om transparantie in kredietindustrie te bevorderen en zinvolle discussies over persoonlijke financiën op basis van feiten in plaats van meningen te voeren

Amsterdam, 3 april 2024 -  Klarna, het door AI aangedreven wereldwijde betalingsnetwerk en shopping-assistent, introduceert Wikipink: de eerste datahub in de kredietsector met gegevens over hoe Nederlandse consumenten Klarna’s kredietproducten gebruiken. Als reactie op de groeiende kritiek op de methodes van kredietverstrekkers in Nederland biedt Klarna inzicht in gedetailleerde data over terugbetalingspercentages, incasso’s, wanbetalingen en de demografische kenmerken van consumenten.

Raji Behal, Head Western & Southern Europe van Klarna“Wikipink biedt niet alleen inzicht in de prestaties van Klarna, maar is ook een oproep aan de gehele financiële sector om het welzijn van de consument boven winst te stellen. Tot nu toe heeft geen enkele andere consumentenkredietverstrekker in Nederland een vergelijkbare stap genomen. Met het openbaar maken van onze data streven we naar een verschuiving naar een meer ethische en transparante sector die de consument betrouwbare betaalmogelijkheden biedt.”

Hoewel de vraag naar BNPL-producten volgens onderzoek van Autoriteit Financiële Markten (november 2022) met een kwart blijft groeien, gaat het bij slechts 8 procent van de online betalingen om BNPL-transacties. Dat is veel lager dan traditionele kredietvormen. Zo bedraagt een gemiddelde bestelling via Klarna 88 euro, terwijl de gemiddelde schuld op doorlopend krediet - een kredietvorm die consumenten toestaat veel meer te lenen - 2.913 euro bedraagt. 

Steeds meer klanten betalen vroegtijdig of op tijd

Sinds november 2022 heeft Klarna verschillende maatregelen getroffen om het financiële welzijn van Nederlandse klanten te vergroten en de transparantie van haar dienstverlening te verbeteren. Eén van de stappen die zij heeft gezet, is het toevoegen van extra betalingsherinneringen. Daarnaast introduceerde Klarna Autopay, waarmee consumenten uitstaande betalingen direct via de betaalmethode van hun voorkeur kunnen voldoen. Deze maatregelen hebben concrete resultaat opgeleverd: uit de data van Wikipink blijkt dat maar liefst 97 procent  van Klarna’s rentevrije BNPL-aankopen in de eerste helft van 2023 vroegtijdig of op tijd is betaald. Minder dan drie procent  van de transacties is niet op tijd betaald, in vergelijking met zeven procent begin 2020. Dit komt neer op een verbetering van 59 procent.

Minder betalingen geïnd door incassobureaus

Inkomsten die voortkomen uit tarieven die worden berekend voor late betalingen worden intern bij Klarna aangeduid als ‘negatieve inkomsten’, omdat haar verdienmodel is gericht op tarieven die zij in rekening brengt bij retailers en niet bij consumenten. Klarna wil tijdige betalingen daarom juist stimuleren. Dit heeft niet alleen geresulteerd in een substantiële daling van het aantal wanbetalingen, maar ook van het aantal transacties dat naar incassobureaus wordt gestuurd. In de eerste helft van 2023 is minder dan één procent van de transacties doorverwezen naar een incassobureau: dit is een zichtbare daling ten opzichte van de piek van 1,83 procent in het derde kwartaal van 2021.

99,4 procent leningen wordt terugbetaald

Klarna neemt bij elke transactie een nieuwe kredietbeslissing. Dit zorgt ervoor dat alleen consumenten die hun lening daadwerkelijk kunnen terugbetalen, Klarna’s betaaloplossingen kunnen gebruiken.  In 2022 ontving Klarna 35 miljoen aanvragen in Nederland, waarvan 15 procent is afgewezen. Daarnaast maakt Klarna altijd volstrekt helder dat BNPL-aankopen tijdig dienen te worden terugbetaald. In recent klantonderzoek gaf 95 procent van de ondervraagden aan zich bewust te zijn wat een BNPL-krediet inhoudt en dat deze op tijd moet worden terugbetaald. Het aantal wanbetalingen bij Klarna ligt onder 0,5 procent, wat betekent dat 99,5 procent van de leningen wordt terugbetaald.

Gemiddelde leeftijd consument die met Klarna betaald is 39 jaar

Hoewel soms wordt aangenomen dat de grootste leeftijdsgroep die Klarna gebruikt Gen Z is, blijkt uit de data van Klarna dat dit niet het geval is. Hieruit blijkt dat Gen Z het op één na kleinste klantsegment is. Bijna vier op de tien mensen die met Klarna betalen, zijn millennials (26 tot 41 jaar); bijna 30 procent is Gen X (42 tot 57 jaar) en 20 procent is Gen Z (18 tot 25 jaar). Uit het betaalgedrag van jongeren (Gen Z) blijkt dat deze groep zich net zo verantwoordelijk gedragen als klanten uit andere leeftijdsgroepen wanneer het gaat om het tijdig terugbetalen van leningen.