• Private login

    Continue in browser

    Log in to get an overview of your purchases, upcoming payments and settle them easily with one click.

  • Business login

    Log in to manage your orders, payout reports, store statistics, and general settings.

Klarna i storsatsning på konsumentvänligare produkter: ”Alla onödiga avgifter ska bort”

September 6, 2021

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

Klarna Entrance 001

Nu genomför Klarna en rad produktförbättringar med ambitionen att sätta en ny standard i kreditbranschen. Bland annat tas flera avgifter bort, dröjsmålsräntan slopas och krediter utan slutdatum, så kallad revolverande kredit, försvinner från produktutbudet.

Under det senaste året har Klarna arbetat för att synliggöra kreditbranschens utmaningar. Till grund för detta ligger en omfattande kartläggning av kreditmarknaden i Norden där bolaget särskilt synat villkoren för konsumenter som handlar online, både hos Klarna och hos konkurrenter. 

Även om färre svenskar är skuldsatta nu än 2010, och skulderna som andel av BNP minskat, så ökar svenskarnas skuldsättning i absoluta tal. Enligt Finansinspektionen uppskattas blancolån stå för över hälften av konsumtionslånen, och Kronofogden varnar för att skulderna från lån på mellan 100 000-500 000 kronor ökar explosionsartat. Men samma myndigheter har också varnat för risker med onlineshopping på kredit.   

Som marknadsledare vill Klarna sätta press på bank- och kreditbranschen genom att stärka konsumentskyddet och erbjuda mer hållbara betalningar och krediter. Därför genomför Klarna nu fyra större produktförändringar, som alla ger konsumenter bättre villkor och ska göra Klarna till den mest hållbara partnern för handlare. Under sommaren har förändringarna testats med positiva resultat hos ett flertal stora e-handlare som exempelvis NA-KD och Nordic Nest. Dessutom genomförde Klarna omfattande A/B-tester på några av produktförbättringarna under våren och kunde då se hur de bland annat medförde en minskad andel försenade betalningar.

- Idag är vi så stora att vi både har möjlighet och ett ansvar att göra positiv skillnad. Det kan vi göra genom att öka kunskapen, och synliggöra kreditmarknadens baksidor, men störst skillnad gör vi genom att agera själva. Bland annat tar vi nu bort alla onödiga avgifter, ger kunderna fler hjälpmedel för att betala i tid och slutar med oändlighetskrediterna, säger Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski.

För att skapa en transparent och faktabaserad diskussion om konsumtionslån lanserade Klarna under våren sajten Wikipink. På sajten redovisas data om påminnelseavgifter samt inkasso- och Kronofogdeärenden.

- Vi fortsätter att arbeta för ett stärkt konsumentskydd och vill sätta ljuset på de största skuldfällorna: från oändlighetskrediter till branschaktörer som använder kunddata för att marknadsföra blancolån. Hållbarhetsarbetet hos våra kunder och konsumenter blir allt mer sofistikerat. Först var det fokus på hållbar produktion, därefter logistik. Nu kommer fokuset öka på betalningarna och då tänker vi leda utvecklingen, säger Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski. 

Om produktförbättringarna:

- De här förbättringarna är en investering i vår relation till konsumenter och handlare. Vi har aldrig tidigare tagit ett så här stort enskilt kliv för att göra våra tjänster ännu bättre. Jag ser fram emot att kunna presentera ännu fler förbättringar de kommande månaderna, så att vi alltid erbjuder de mest hållbara och konsumentvänliga betalningstjänsterna, säger David Fock, global produktchef på Klarna.

Oändlighetskrediter tas bort från kassan
För att undvika att konsumenter fastnar i långdragna och dyra krediter tar Klarna bort produkten “Delbetalningskonto” från kassan, och alla krediter får ett slutdatum. Klarna vill vara en hållbar och sund aktör som erbjuder säkra och smidiga betalningar, där ingen konsument ska fastna i en kreditfälla med höga räntebetalningar och låga avbetalningar. Därför kommer man framöver endast att kunna delbetala sina Klarna-köp utifrån en förutbestämd tidsperiod.

Onödiga avgifter tas bort - lättare för konsumenten att förstå kostnaderna 
För att göra det lättare för konsumenter som väljer att delbetala sitt köp att få en samlad bild av de totala kostnaderna, görs delbetalningarna om i grunden. Klarna slopar start- och administrationsavgifter, vilket gör att konsumenten bara behöver betala en rak och förutbestämd ränta på det lånade beloppet. Dessutom tas dröjsmålsräntan bort på försenade betalningar. På kreditmarknaden lockar många aktörer med låga räntesatser, som kombineras med avgifter på olika nivåer, något som gör det svårt för konsumenter att få en samlad bild av köpets totala kostnad. Därför gör Klarna nu om, med ambitionen att sätta en ny branschstandard för bättre och tydligare betalningsvillkor. 

Fördubblad betaltid vid fakturaköp
För att hjälpa konsumenterna att komma ihåg att betala i tid och därigenom minska antalet påminnelseavgifter mer än fördubblar Klarna betaltiden på sina fakturor, från 14 till 30 dagar. Det innebär en betalningstid på 30 dagar för alla avgiftsfria fakturaköp. För många konsumenter innebär detta att betaltiden förlängs över en normal löneutbetalningscykel. Betalningstid på 30 dagar har testats med utvalda handlare och visat att antalet påminnelseavgifter sjunkit med en tredjedel. Dessutom ser Klarna att det lett till en minskning i inkassoärenden. 

Fler vänliga påminnelser i fler kanaler
För att i möjligaste mån hjälpa konsumenter att betala sina köp i tid inför Klarna en extra vänlig påminnelse dagen efter sista förfallodatum, helt utan avgift. Sedan tidigare skickar Klarna en vänlig påminnelse två dagar innan förfallodatum via sin app. En metod som visat sig effektiv för att fler ska komma ihåg att betala i tid och för att minska antalet påminnelseavgifter. Framöver kommer även sms och mejl att testas som kanal. På så sätt ges alla som av en eller annan anledning har missat att betala i tid, en extra möjlighet att betala sin faktura utan påminnelseavgift.