• Private login

    Continue in browser

    Log in to get an overview of your purchases, upcoming payments and settle them easily with one click.

  • Business login

    Log in to manage your orders, payout reports, store statistics, and general settings.

Klarna inför global policy för flexibelt arbete - möter en stark efterfrågan på hybridarbete

May 11, 2022

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

Klarna Flexible

Klarnas nya modell medför att anställda nu själva kan välja att:

  • Arbeta på distans inom det land där de är anställda.
  • Arbeta från kontoret, med möjligheter att skapa kreativa och effektiva personliga kontakter och teamsamarbeten.

Stockholm den 11 maj 2022 – Klarna presenterar idag sin nya ”Flexible Work Policy” - utformad för att erbjuda medarbetare större valmöjlighet, frihet och flexibilitet i hur och var de väljer att arbeta. De senaste två åren har visat att betydande tillväxt och framgång kan nås både när anställda arbetar på distans och på arbetsplatsen, med möjligheten att välja den kombination som är mest produktiv för dem. Klarnas nya hybridarbetsmodell syftar till att ge medarbetarna flexibilitet, resurser och goda förutsättningar vad det gäller arbetsmiljö så att de anställda kan välja hur och var de vill arbeta och samtidigt maximera effektiviteten.

- Klarnas attraktivitet som arbetsgivare ökar och detta är en position som vi vill behålla. Universums ranking bland studenter som presenterades i slutet av april visar att Klarna är rankad 4 av 100 bland ekonomistudenter och 5 av 100 bland IT-studenter. Att kunna rekrytera och behålla talang är helt affärskritiskt för oss. Vår nya och mer flexibla arbetspolicy gör att vi blir en ännu mer modern arbetsplats, säger Jesper Eriksson, Sverigechef på Klarna.

Policyn ger anställda möjlighet att arbeta på distans i det land där de är anställda och från kontoret om de så önskar. Dessutom kan anställda nu arbeta på ett Klarnakontor utomlands i upp till 20 dagar per år vilket främjar global teambuilding, personlig utveckling och karriärmöjligheter. För att säkerställa att anställda är ordentligt utrustade för detta nya sätt att arbeta, ger Klarna också varje anställd ett visst ekonomiskt stöd per år samt utrustning som kan användas för att förbättra personliga hemmakontor eller uppgradera arbetstillbehör.

I takt med att arbetssätten förändras kommer Klarna fortsatt att satsa och investera i sina kontor för att dessa ska vara en attraktiv plats för arbete, kreativitet och teamwork – och för att möta anställdas önskemål och behov. Insatser görs för att sammanföra och vårda team, underlätta månatliga möten på kontoret för de delar av arbetet där personlig interaktion förblir värdefull; oavsett om det är för kreativ problemlösning, brainstormingsessioner eller för att främja meningsfulla professionella relationer.

- Vi vill att våra passionerade medarbetare ska kunna arbeta på en plats de älskar. På Klarna förstår vi att alla har sina egna preferenser för var och hur man bäst arbetar. Vi är glada över att kunna kombinera kraften i personliga möten med ett effektivt distansarbete för att skapa en hybridmodell som stärker anställda och uppmuntrar företagsomfattande samarbete, säger Linda Höglund, Chief Operating Officer på Klarna.

Klarnas 7 000 anställda, som representerar 100 nationaliteter, arbetar framgångsrikt tillsammans på 20 marknader – men arbetet har utvecklats och förändrats. Före pandemin samlades teamen i regel fysiskt. Under de senaste två åren har Klarna utvecklat sätt som gör att medarbetarna kan känna engagemang och lust även när de arbetar på distans.  

Klarnas organisation består av hundratals små team som fungerar som oberoende startups, varje team har ett tydligt uppdrag och en tydligt definierad verksamhetsvision. Teamen består av människor med olika kompetenser, inriktade på att lösa sina problemområden. De är organiserade för att kunna arbeta snabbt och med hög kvalitet för att kunna vara så framgångsrika i sitt arbete som möjligt. Klarnas Flexible Work Policy är utformad för att optimera denna modell genom att möjliggöra effektivare arbetssätt för medarbetarna, med hänsyn till individernas olika behov och preferenser så att Klarna ska kunna fortsätta att arbeta smidigt, ha hög tillväxt och fortsätta sin expansion.

Klarnas avtal med handlare runt om i världen har nått rekordvolymer om 80 miljarder USD, drivet av tillväxt på alla marknader. Klarna används idag av 147 miljoner aktiva konsumenter globalt, samt tecknade samarbeten med 400 000 globala återförsäljare, vilket utökat Klarnas räckvidd till 45 länder. Företagets produkt- och tjänsteutbud fortsätter också att stärkas -  bland annat med den framgångsrika Klarna-appen som har över 22 miljoner aktiva användare per månad globalt, och med de senaste lanseringarna av nya konsumentprodukter som "Betala nu", en ny browser-extension, hållbara kollektioner samt Klarnakortet.