• Private login

    Continue in browser

    Log in to get an overview of your purchases, upcoming payments and settle them easily with one click.

  • Business login

    Log in to manage your orders, payout reports, store statistics, and general settings.

Klarna lanserar Open Banking-plattform

March 28, 2019

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

Koen Köppen CTO Klarna

28 mars 2019 - Idag lanserar Klarna, en av Europas ledande betalningsleverantörer och den globala ledaren inom tjänster för betalningsinitiering - sin egen Open Banking-plattform riktad mot företagsmarknaden. Plattformen ger tillgång till fler än 4 300 europeiska banker via ett enda Access to Account (XS2A) Application Programming Interface (API), i enlighet med EU:s andra betaltjänstdirektiv (PSD2). Klarnas XS2A API är den mest etablerade och beprövade lösningen på marknaden och har utvecklats i stor skala på flera marknader under nära 15 år genom Sofort, ett bolag inom Klarna Group.

Open Banking-plattformen erbjuder en beprövad och välutvecklad infrastruktur. Den har även en överlägsen marknadsnärvaro, som i dagsläget inkluderar 14 europeiska marknader. Plattformens breda och snabbväxande banknätverk ger tillgång till 99% av alla bankkunders konton på dessa marknader. När Klarna nu öppnar upp sin egen avancerade teknik kommer tillgången till API:er att förenklas och demokratiseras på ett säkert sätt.

Såväl etablerade som nya banker, fintechs och andra företag kan nu bygga smarta och personliga erbjudanden som möter de ständigt förändrade behoven hos konsumenter över hela Europa. Klarna har varit en ledande förespråkare av PSD2-lagstiftningen och anser att API:er av hög kvalitet kommer att driva innovation och konkurrens. Viktigast av allt är att de kommer att ge europeiska konsumenter fler valmöjligheter, utökad kontroll och tydlighet kring deras privatekonomi samt möjligheten att få tillgång till ännu bättre produkter och tjänster.

Koen Köppen, teknikchef på Klarna, säger: "På Klarna har vi en oöverträffad erfarenhet och kompetens inom XS2A. I över 15 år har vi arbetat framgångsrikt med detta i en mycket komplex miljö. I och med PSD2-lagstiftningen och utvecklingen av Open Banking i Europa sker nu ytterligare förändringar. Genom vår plattform och integrationen mot ett enda API kan fintechs, banker och andra företag utveckla, testa och tillgängliggöra nya tjänster och produkter i en ännu snabbare takt. Vår teknik gör det möjligt för oss att erbjuda ett ekosystem av tjänster, inte bara för konsumenter utan också för företag - vare sig det handlar om detaljhandel, finansiella tjänster eller teknik. Vi ser fram mot alla nya tjänster och produkter som kommer att utvecklas tack vare detta, och därigenom skapa en mer konsumentfokuserad finansiell tjänstesektor i Europa."

Genom plattformen kan andra banker, fintechs och företag utveckla erbjudanden som gör det möjligt för konsumenter att få en fullständig överblick över sin privatekonomi. Det kan hjälpa konsumenter att enklare förstå, och engagera sig i, sin ekonomi på ett meningsfullt sätt. Det kan till exempel vara betalningsinitiering eller olika verktyg för hantering av privatekonomi som hjälper konsumenter att budgetera, spara samt enklare byta mellan leverantörer av t.ex. bolån eller energitjänster. Det kan också omfatta nya kredit- och försäkringsprodukter eller rådgivningstjänster och förmögenhetsförvaltning. Genom att använda Klarnas Open Banking-plattform kommer dessa företag att kunna erbjuda sina konsumenter möjligheten att hantera sina finanser på deras egna villkor.

Klarnas Open Banking-plattform erbjuder en kombination av kontoinformationstjänster (Account Information Services, AIS) som tillhandahåller konsoliderad information om betalkonton, och betalningsinitieringstjänster (Payment Initiation Services, PIS) som möjliggör direkta banköverföringar mellan konton i enligt med PSD2. Bara under 2018 kunde Klarnas egna XS2A PIS-tjänst överföra över 10 miljarder euro och slutföra över 100 miljoner transaktioner på flera marknader.

Klarna har fokuserat på att tillhandahålla en fantastisk användarupplevelse samt säkerställa att tjänsten håller hög prestanda, som dessutom kontinuerligt uppdateras och förbättras. Klarna har en överlägsen PIS-konverteringsgrad, från inloggning till framgångsrikt genomförande av transaktion, på alla sina marknader. Klarnas Open Banking-plattform erbjuder också utvecklarvänliga verktyg och tekniska lösningar som hjälper till att lösa regelefterlevnad och en enhetlig användarupplevelse. Genom att använda plattformen kan produkter och tjänster lanseras i en snabbare takt, samtidigt som kostnader och behovet av tekniska investeringar minimeras.

George Parks Davie, produktansvarig för Open Banking-plattformen på Klarna, säger: “Vi kan erbjuda den ledande tekniken, kvaliteten, kompetensen och marknadsnärvaron för att hjälpa andra spelare att utveckla ännu bättre tjänster och produkter till sina konsumenter. Klarnas XS2A API öppnar upp en rad möjligheter och genom utvecklarvänlig infrastruktur främjar vi även innovation. Klarna hjälper konsumenter att handla, spara och hantera sina pengar så smidigt som möjligt och detta är ytterligare ett exempel på hur vi fortsätter att arbeta med att ständigt förbättra värdet vi erbjuder konsumenter.”

**********

För mer information, vänligen besök: https://www.klarna.com/se/foretag/products/klarna-open-banking/  

För mer information
Johanna Nyman, Senior Communications Manager
press@klarna.com
+46 (0) 72 855 83 29

Om Klarna
Klarna är en av Europas ledande betalningsleverantörer, och en nyligen licensierad bank, som vill revolutionera betalningar för både konsumenter och handlare. Företaget grundades i Stockholm 2005. Klarna erbjuder konsumenter möjligheten att betala nu, betala senare eller dela upp betalningen över tid, vilket ger en enkel, säker och smidig köpupplevelse. Klarna har idag 100 000 anslutna handlare.  Klarna har 2 000 anställda och är verksamt i 14 länder.