• Private login

    Continue in browser

    Log in to get an overview of your purchases, upcoming payments and settle them easily with one click.

  • Business login

    Log in to manage your orders, payout reports, store statistics, and general settings.

Klarna: Något är fel på den svenska kreditmarknaden

May 27, 2021

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

Fördelning av konsumtionslån

Klarna riktar ljuset mot problemen i bank- och kreditbranschen, med syfte att uppmärksamma och motverka skuldproblematiken i samhället. På sin sajt offentliggör nu Klarna statistik kring sena betalningar och riktar ljuset mot var i bank- och kreditbranschen som den riktigt allvarliga skuldproblematiken härstammar från.

Även om skulderna som andel av BNP minskar, så är svenskarnas samlade skulder hos Kronofogden större än någonsin i absoluta tal. Klarna vill nu sätta press på bank- och kreditbranschen för att motverka skuldproblematiken i samhället.

- Oschyssta metoder har satt svenskarna i en spiral av större och större blancolån med längre och längre amorteringstider. Klarna är en av få banker konsumenter har förtroende för, och det förtroendet ska vi tacka för genom att driva på en positiv förändring och synliggöra vad som driver volymer av dyra konsumtionslån, säger Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski.

I ett första steg släpper Klarna egen statistik rörande sena betalningar, inklusive andel av Klarna-köp som fått påminnelseavgifter och har gått vidare till inkasso. Enligt Finansinspektionens årliga rapport om konsumtionslån från 2020 fick 20% av konsumtionslånen påminnelseavgifter och 4,5% gick till inkasso.* För Klarna var siffrorna under samma period väsentligt lägre, 5% av Klarna-köpen fick påminnelseavgift och 0,6% gick till inkasso.

Ett ytterligare syfte med informationen på sajten är att lyfta statistik och information om vad som verkligen driver ökningen av konsumtionslån. Summan av kraven som skickades till Kronofogden år 2020 var 21,7 miljarder kronor, och konsumtionslån har pekats ut som en drivande faktor. Över hälften av den växande konsumtionslånen* utgörs av så kallade blancolån (“pengar in på kontot”).

Läs mer på Klarnas sida här.

*Finansinspektionen, Svenska konsumtionslån (2020). Data som refereras till ovan är baserat på ett stickprov som långivarna gav mellan den 15 och 24 maj 2019. I stickprovet ingår 316 715 hushåll.