• Private login

    Continue in browser

    Log in to get an overview of your purchases, upcoming payments and settle them easily with one click.

  • Business login

    Log in to manage your orders, payout reports, store statistics, and general settings.

Klarna uppmanar till omedelbara åtgärder mot onlinebedrägerier - samlade finansbranschen och myndigheter till stort möte

December 5, 2019

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

Klarna HQ Stockholm

5 december, 2019 - Såväl NBC som BRÅ har de senaste månaderna rapporterat om en kraftig ökning av bedrägerier under det gångna året, och rädslan bland svenska konsumenter för att drabbas växer - 28 procent uppger att de oroar sig ofta för onlinebedrägerier, enligt senaste Nationella trygghetsundersökningen. Även Klarna har sett en markant ökning av försök till bedrägerier och anser att en ökad samverkan mellan finansbranschens aktörer och flera myndigheter måste till för att bromsa och vända utvecklingen.

- Det här är ett samhällsproblem som allvarligt drabbar individer och som föder kriminella gäng. Vi samlade branschen och flera myndigheter idag för att presentera en samling förslag på både omedelbara och långsiktiga åtgärder. Responsen i mötet var god, och vi kommer aktivt driva på branschen att tillsammans genomföra flera delar redan under våren, säger Mark Strande, säkerhetschef på Klarna. 

Klarna föreslår bland annat att en konsument som informerar en enskild betaltjänstaktör om bedrägerimisstanke och ber att få sitt personnummer flaggat också ska ges möjligheten att gratis och automatiskt bli flaggad hos andra betaltjänstaktörer, för att undgå risken för nya bedrägeriförsök på fler platser. Idag behöver konsumenten antingen kontakta varje enskild betaltjänstaktör, eller använda sig av liknande tjänster som kostar pengar.

Ett annat förslag som Klarna menar är genomförbart på kort sikt är möjligheten att dela grundligt analyserade misstankar om bedrägerifall med andra betaltjänstaktörer, efter att först ha delgett Polisen samma information. Det skulle skapa bättre möjligheter att förhindra att en person utsätts för fler bedrägerier. 

- Samtliga förslag handlar om att skänka kunderna en större trygghet online. Vår bransch kan med en ökad samverkan och relativt enkla medel ge konsumenter ett ännu bättre skydd, och den insatsen är alla banker och betaltjänstaktörer skyldiga sina kunder, säger Mark Strande.

På längre sikt föreslår Klarna att en central organisation upprättas som inkluderar fler aktörer än de som lyder under betaltjänstlagen och som bland annat skulle kunna möjliggöra visst informationsutbyte med Polisen. 

Klarna har erbjudit sig att starta en projektgrupp och finansiera en projektledare som ska leda arbetet under våren. Startskottet för arbetet är en workshop under tre dagar i februari i vilken deltagarna tillsammans ska lösa praktiska utmaningar med de föreslagna åtgärderna.

Medverkade i mötet gjorde bland annat:
Klarna (arrangör)
Finansinspektionen
Handelsbanken
Nordea
Swedbank
SEB
Riksbanken
Polisen
BRÅ (Brottsförebyggande rådet)
Bankföreningen
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
 

***

För mer information
Magnus Törnblom
Presschef
magnus.tornblom@klarna.com / press@klarna.com
+46 70 266 27 12

Om Klarna
Klarna gör shopping smoooth, är en av världens ledande betalningsleverantörer och en fullt licensierad bank, som vill revolutionera betalningar och banktjänster, och skapa smidigast möjliga shoppingupplevelse för både konsumenter och handlare. Företaget grundades i Stockholm 2005, och är med en nuvarande värdering på 53 miljarder kronor Europas högst värderade privata fintechbolag, och ett av de högst värderade privata fintechbolagen i världen. Klarna erbjuder konsumenter möjligheten att betala nu, betala senare eller dela upp betalningen över tid, vilket ger en enkel, säker och smidig köpupplevelse överallt. Klarna har idag över 190 000 anslutna handlare, 2 500 anställda och är verksamt i 17 länder. Bland Klarnas handlare finns varumärken som H&M, Adidas, IKEA, Expedia Group, ASOS, Michael Kors, Nike, Superdry, Sephora, Samsung, Zara, Boozt, Sonos och Daniel Wellington, som genom Klarnas innovativa shoppingupplevelse erbjuder tjänster som sträcker sig bortom betalningar, och ger konsumenterna möjlighet att ta kontroll över sina personliga ekonomi. För mer information, besök klarna.com.