• Private login

    Continue in browser

    Log in to get an overview of your purchases, upcoming payments and settle them easily with one click.

  • Business login

    Log in to manage your orders, payout reports, store statistics, and general settings.

Klarnan tutkimus: Puskurin kerryttäminen suomalaisnuorille nyt tärkeämpi syy säästää kuin oma asunto

October 25, 2022

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

Klarna Entrance 001

Suomalaisnuorille säästöjen kerryttäminen odottamattomien menojen varalle on nyt tärkeämpää kuin omaan asuntoon säästäminen. 18-24-vuotiaista suomalaisista joka kolmas (33 %) nimeää taloudellisen puskurin kerryttämisen tärkeimmäksi syyksi säästää, ja siten tärkeämmäksi kuin esimerkiksi omaan asuntoon (27 %) tai lomaan (26 %) säästämisen. Tulokset selviävät Klarnan toteuttamasta Money Management Pulse -tutkimuksesta, johon vastasi heinäkuun ja syyskuun välisenä aikana 13 510 kuluttajaa 13 eri maassa, mukaan lukien 1032 suomalaista. 

Kansallisesti edustavien tulosten mukaan puskurin kerryttäminen nousi heinä-syyskuussa suomalaisnuorten suosituimmaksi syyksi säästää. Vielä huhti-kesäkuussa joka viides (20 %) 18-24-vuotias kertoi kerryttävänsä taloudellista puskuria, kun taas omaan asuntoon säästäminen oli yli neljännekselle (27 %) tärkein syy säästää. Suomi on tuoreessa vertailussa ainoa maa, jossa puskurin kartuttaminen on nuorten tärkein syy säästää. Kansainvälisesti 18-24-vuotiaiden suosituimmat syyt säästää ovat oma asunto (35 %), lomamatka (30 %) ja eläke (22 %). 

“Kuluneen vuoden aikana elinkustannusten ja korkojen voimakas nousu on saanut monet pohtimaan henkilökohtaista talouttaan. Suomalaisnuoret ovat jatkuvasti nousseet esiin Klarnan tutkimuksissa vastuullisina, omaa rahankäyttöään pohtivina kuluttajina – ja niin tälläkin kvartaalilla”, Klarnan maajohtaja Jacob Segercrantz sanoo. 

Ikäryhmiä laajemmin tarkasteltaessa Suomi on myös ainoa maa, jossa yli puolet kaikista vastanneista nimeää taloudellisen puskurin tärkeimmäksi syyksi säästää. Yli puolet (55 %) suomalaisista kertoo säästävänsä ensisijaisesti puskurirahastoa varten. Seuraavaksi suosituimmat syyt säästää ovat eläke (34 %) ja loma (32 %). Suomalaiset naiset säästävät puskuriin selvästi ahkerammin (61 %) kuin miehet (48 %), mutta miehillä puskurirahaston kerryttäminen on lisääntynyt enemmän kuin naisilla (+9 % miehillä, +6 % naisilla) vuosineljännesten välillä.

Sijoittamisen suosio nousussa

Suomi on kansainvälisessä vertailussa myös ainoa maa, jossa kuluttajat kertovat sijoittavansa hieman ahkerammin kuin säästävänsä. Niistä suomalaisista, jotka kertovat säästävänsä tai sijoittavansa säännöllisesti, yli kolmannes (35 %) sijoittaa ja säästää tilille (34 %). Vielä huhti-kesäkuussa suurempi osa suomalaisista suosi tilille säästämistä (37 %) kuin sijoittamista (34 %).

Sijoittamisen suhteellinen suosio on noussut Suomessa etenkin nuorten ja naisten keskuudessa. Huhti-kesäkuussa lähes kolmannes (28 %) naisista kertoi sijoittavansa, kun nyt näin sanoo tekevänsä reilusti yli kolmannes  (36%). 

Nuorten kohdalla sijoittamisen suosio on kasvanut yhä voimakkaammin. Vielä huhti-kesäkuussa alle kolmannes (28 %) 18-24-vuotiaista suomalaisista kertoi sijoittavansa ja yli puolet (58 %) säästävänsä tilille. Nyt sijoittavien osuus on liki puolet (47 %) ja enää joka viides (21 %) kertoo säästävänsä tilille. 

Suomalaisten yleisimmät syyt säästääMoney Management Pulse Q3 2022
Syy 18-24 v 25-40 v 41-56 v 57-75
Puskuri odottamattomia kuluja varten 33 % 51 % 65 % 60 %
Loma 26 % 32 % 41 % 26 %
Tapahtumat & kokemukset (esim. konsertit, festivaalit) 18 % 11 % 5 % 6 %
Fyysiset tuotteet – yleisemmät hankinnat (esim. matkapuhelin, televisio, harrastukset ja urheilutuotteet) 24 % 18 % 12 % 13 %
Fyysiset tuotteet – harvinaisemmat hankinnat (esim. auto tai vene) 22 % 17 % 13 % 12 %
Kodin parannukset 10 % 21 % 22 % 18 %
Loma-asunto tai mökki 10 % 7 % 6 % 6 %
Talo / asunto pysyvään asumiseen 27 % 22 % 13 % 5 %
Eläkeaika 24 % 30 % 47 % 30 %
Koulutus (esim. oma tai lasten) 18 % 13 % 6 % 1 %

Lisätietoa ja laajemmat taulukot löytyvät täältä

Lisätietoa tutkimuksista:

Klarnan Money Management Pulse -tutkimus toteutettiin yhdessä tutkimustoimisto Nepan kanssa. Tutkimuksessa selvitetään kuluttajien tottumuksia ja asenteita henkilökohtaista taloutta kohtaan 13 eri maassa. Kyselyyn vastaa kvartaaleittain vähintään 1000 kuluttajaa joka maasta ja se on kansallista otosta edustava kyselytutkimus. Heinä-syyskuussa 2022 Money Management Pulse -kyselyyn vastasi  13 510 kansainvälistä kuluttajaa, mukaan lukien 1032 kuluttajaa Suomesta.