• Private login

    Continue in browser

    Log in to get an overview of your purchases, upcoming payments and settle them easily with one click.

  • Business login

    Log in to manage your orders, payout reports, store statistics, and general settings.

Unga svenskar investerar mest enligt ny internationell undersökning

July 2, 2021

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

Samtidigt som de batten om investeringssparkonton, ISK, pågår visar en ny undersökning från Klarna att unga svenskar investerar sina pengar i högre utsträckning än motsvarande generationer i USA, Australien och Europa.

Ofta pekas unga ut som en riskgrupp i privatekonomiska frågor, men trots att unga har mindre erfarenhet av privatekonomi visar ny data från Klarnas kvartalsrapport Money Management Pulse Report att svenska 18-35-åringar investerar mer av sina pengar jämfört med motsvarande åldersgrupper i andra länder. Hela 90% av 18-35-åringarna sparar, jämfört med nationella genomsnittet (84%) över alla generationer. Unga sparar också en större andel av sina pengar jämfört med äldre åldersgrupper.

- Det är uppmuntrande att se att yngre generationer är intresserade av privatekonomi efter ett år som har varit svårt på många sätt, inte minst ekonomiskt. Vår senaste undersökning visar att många gängse uppfattningar om ungdomar och deras privatekonomi delvis är myter. Mer än hälften av unga svenskar säger faktiskt att de har ett intresse för privatekonomin, vilket även bekräftas av de höga andelar som sparar och investerar, säger Viveka Söderbäck, Klarnas expert på konsumentbeteende.

Det är vanligast att spara pengar på ett vanligt bankkonto, men mer än hälften (58%) av de som sparar i åldrarna 18-35 investerar sina pengar för att öka sina besparingar, och svenska 18-35-åringar sparar i lägre utsträckning på sparkonton än i något annat land i studien. I Norge investerar 35% av spararna sina pengar, och i USA 32%. Det enda land utöver Sverige där mer än hälften av spararna i åldrarna 18-35 investerar sina pengar är Finland med 52%. Unga svenskar är även intresserade av kryptovalutor som Bitcoin och Dogecoin. En av sex av de sparande 18-35-åringarna investerar i kryptovalutor, jämfört med en av nio av spararna i åldrarna 36-55.

Om undersökningen:

Klarnas Money Management Pulse: Sweden är en återkommande rapport som kontinuerligt följer och analyserar personlig ekonomi i nio länder över tre kontinenter. Varje rapport har minst 1 000 respondenter i varje land och totalt mer än 9 000 respondenter över hela världen. 1004 svenskar deltog under maj. Grupperna är nationellt representativa och har valts ut av Nepa.
 

Investerare och sparare* (Ålder 18-35)
Investerar Sparar i bankkonton
Sverige 58% 69%
Finland 52% 73%
Österrike 40% 78%
Norge 35% 78%
USA 32% 76%
Nederländerna 31% 81%
Storbritannien 29% 84%
Tyskland 27% 73%
Australien 26% 86%
Genomsnitt* 37% 78%

* Det globala genomsnittet tar inte hänsyn till befolkningsstorleken.

 

Förväntat sparande i juni

Mycket mer/mer
än vanligt
Mycket mindre/mindre än vanligt Vanligt spar i % av inkomst
18-25 35% 15% 15%
26-35 23% 19% 15%
36-45 17% 12% 11%
46-55 10% 11% 10%
56-65 14% 10% 11%
66+ 4% 10% 9%
 

Sparande och investeringar*

18-25 26-35
Sparar på bankkonto 74% 66%
Aktier 34% 50%
Fonder 15% 25%
Obligationer 5% 5%
Kryptovalutor 9% 10%
Valutor 8% 6%
Samlarobjekt 4% 3%

* Bland de som sparar och/eller investerar.