Shop

Informatie omtrent berichten in de media over Klarna.

22 februari 2021 - 5 Min. leestijd

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

**scroll down for the English version**

Afgelopen zaterdag bracht het programma Kassa een item dat suggereerde dat het mogelijk is om identiteitsfraude te plegen bij aankopen met Klarna. Eerst en vooral moeten we benadrukken dat het hier niet gaat om een datalek of een lek van persoonsgegevens in welke vorm dan ook, maar om een geval van poging tot fraude. Fraude is helaas een vraagstuk waarmee spelers in onze sector, onder wie wijzelf, wereldwijd voortdurend worden geconfronteerd. We willen van de gelegenheid gebruik maken om dieper in te gaan op het grote aantal maatregelen die we hebben getroffen op het gebied van fraudepreventie en om toe te lichten waarom sommige transacties die in het programma werden getoond zijn goedgekeurd. 

Een klant die herhaaldelijk bij ons terugkeert, verschillende achtereenvolgende bestellingen plaatst en op tijd betaalt, bouwt met al deze interacties bij Klarna een digitale voetafdruk op. We gebruiken deze informatie om het risico van transacties in te schatten. Elke afzonderlijke aankoop via Klarna wordt op deze manier real time beoordeeld. Gedurende dit hele proces maken we gebruik van honderden variabelen. In dit specifieke geval hebben we vastgesteld dat er geen aanvullende authenticatie vereist was.

Vanaf deze week voegen we verscherpte controles toe voor terugkerende klanten die adreswijzigingen doorvoeren. Dit soort aanpassingen voeren we overigens voortdurend door zodat we snel kunnen optreden wanneer kwetsbaarheden worden geïdentificeerd waarvan fraudeurs misbruik kunnen maken.

Fraudepreventie bij Klarna
Bij Klarna nemen we fraude heel serieus. We hebben ruim honderd fraude-experts in dienst die zich iedere dag richten op het voorkomen van fraude en een veilige klantervaring moeten garanderen. We passen onze beveiligingsmaatregelen voortdurend aan en breiden deze waar nodig uit. Ook doen we gerichte en substantiële investeringen in onze fraudepreventie technologie. We werken hierbij ook nauw samen met lokale autoriteiten, de bij ons aangesloten retailers en (logistieke) partners om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van consumenten of hun gegevens.

Het frauderisico is altijd voor Klarna
We willen ook benadrukken dat in de zeldzame gevallen waarin een poging tot fraude succesvol is, procedures in werking treden om consumenten en retailers te beschermen. Voor beiden neemt Klarna het volledige risico op zich. Slachtoffers van identiteitsfraude ondervinden hier geen financiële nadelen van. Klarna stelt direct een onderzoek in naar zulke incidenten en voert waar nodig direct aanpassingen door in onze controles.

Meer informatie
Meer informatie over hoe Klarna fraude voorkomt, vind je in

. Bij vragen kun je ook contact opnemen via of met jouw contactpersoon bij Klarna. 

 

 

Information regarding recent media reports in the Netherlands.

On Saturday February 20 the Dutch TV program Kassa featured a story that suggested it is possible to commit  identity fraud when purchasing through Klarna. Firstly, we need to strongly emphasise that this is not a data breach or leak in any capacity but a fraud attempt case. Unfortunately, fraud continues to be an industry-wide issue which players, including ourselves, across the globe are continuously addressing. We would like to take this opportunity to elaborate on the large number of measures Klarna takes  in regards to fraud prevention. 

As a returning customer with previous orders and legitimate payments, the interactions with Klarna accumulates into a significant digital footprint. We use this information to assess the risk of transactions and in this case concluded that no additional authentication was required. Every single purchase made through Klarna is assessed in real time this way and we use hundreds of variables in the process.

Nevertheless, we are as of this week adding tightened controls for returning customers relating to change of address. Such changes are continuously done by Klarna to make sure that any gaps exploited by fraudsters are rapidly actioned.

 

Fraud prevention at Klarna
At Klarna we take fraud very seriously. We have more than one hundred fraud experts  working everyday in fraud prevention to make sure our customers are safe. We are continuously updating and introducing new security measures and making continued large investments into our sophisticated fraud preventing technology. We also work together with authorities, our merchants and (logistic) partners to prevent criminals from capitalising on behalf of consumers.

Klarna’s protection ensures no financial liability is on the merchant or the consumer
Us at Klarna also want to stress that in the rare cases where an attempt at fraud still succeeds, Klarna’s buyer protection will ensure that no victim, neither the merchant or consumer, is affected financially. In addition,  Klarna immediately initiates an investigation and makes adjustments to our controls where necessary.

More information
If you have any questions, feel free to  contact us at webwinkel@klarna.com or your Klarna contact person.

Volgende

Compressed.jpg

15 december 2022 - 5 Min. leestijd

Season-of-giving.jpg

29 november 2022 - 2 Min. leestijd

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431