Shop

Consumenten-ombudsman

Als je niet tevreden bent met hoe je klacht is afgehandeld nadat je het definitieve besluit van onze klantenservice hebt ontvangen, heb je de mogelijkheid om je klacht voor te leggen en te laten beoordelen door de consumentenombudsman van Klarna.


De consumentenombudsman doet onafhankelijk onderzoek naar elke klacht. Na ontvangst van je klacht bekijkt de consumentenombudsman hoe er met je klacht is omgegaan en of de huidige oplossing gehandhaafd wordt of aangepast dient te worden. Je wordt op de hoogte gebracht zodra er een definitief besluit is genomen. Dat duurt maximaal 10 werkdagen nadat de consumentenombudsman je klacht heeft ontvangen.


Als je voor het eerst een klacht bij Klarna indient, willen we je vragen contact op te nemen met de

. De consumentenombudsman heeft het recht om je zaak niet in behandeling te nemen als het klantenserviceteam van Klarna niet de gelegenheid heeft gehad om je klacht te beoordelen, voordat er een beoordelingsverzoek bij de consumentenombudsman is ingediend. Meer informatie over het indienen van een klacht en onze klachtenprocedure vind je .

Vul onderstaand formulier in om je klacht te laten beoordelen door de consumentenombudsman. Je ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging, mits je aanvraag voldoet aan de hierboven beschreven beoordelingseisen.

Als je het niet eens bent met de beslissing van de consumentenombudsman kun je de klacht voorleggen aan The National Board for Consumer Disputes in Zweden (ARN) via www.arn.se. ARN is een overheidsinstantie met als taak om onafhankelijk en kosteloos geschillen op te lossen tussen consumenten en verkopers. Je kunt je zaak ook voorleggen aan je lokale instantie voor consumentenbescherming.

Klachten over onze kredietproducten kan je voorleggen aan het Kifid. Klarna is aangesloten bij het Kifid en Kifid is bevoegd klachten te behandelen die betrekking hebben op een financieel product of een financiële dienst. Op kifid.nl vind je meer informatie. Hier kan je ook (online) je klacht indienen. 

Contact opnemen met The National Board for Consumer Disputes:

 Website:

 
Adres: PO Box 174, 101 23 Stockholm, Sweden

 De Europese Commissie biedt een online platform voor het buiten de rechtbank oplossen van grensoverschrijdende e-commercegeschillen. Via dit platform kun je melding doen van een zaak in alle officiële EU-talen.

.


Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431