Inloggen

Privacy statement Klarna

Hulp nodig? Naar klantenservice

Welke informatie verzamelen wij?

Bij Klarna zijn we zeer betrokken bij onze klanten. Dat betekent dat we persoonlijke informatie op een zorgvuldige manier verzamelen, waarbij jouw privacy altijd voorop staat. Wij vinden het belangrijk dat je weet welke informatie wij over jou verzamelen en hoe dat gebeurt.

Om onze diensten aan te kunnen bieden, zoals onze checkout service en customer portal, hebben wij bepaalde persoonlijke informatie nodig. Jij voorziet ons daar direct of indirect van, bijvoorbeeld door:

  • een item te bestellen in een webshop en ervoor te kiezen met Klarna te betalen
  • in te loggen op onze website of onze app te gebruiken
  • contact met ons op te nemen of onze website te bezoeken

Als je Klarna bijvoorbeeld gebruikt om iets aan te schaffen in een webwinkel, moeten wij weten wie je bent en waar je de aankoop bezorgd wilt hebben. Wij gebruiken deze informatie niet alleen om ervoor te zorgen dat je de aankoop kunt afronden en de webshop de bestelling kan afhandelen, maar ook om fraude te voorkomen en om aan wettelijke vereisten te voldoen.

Klarna verzamelt persoonlijke informatie met de grootst mogelijke zorg voor je privacy. We hebben een Global Privacy Office met experts op het gebied van databeveiliging en -bescherming. Daarnaast hebben we een klantenservice-team dat werkt als verlengstuk van ons Global Privacy Office en op ieder moment klaarstaat om je vragen met betrekking tot privacy te beantwoorden.

Voor meer inzicht in ons privacybeleid kun je onze Privacy Statement en Cookie Statement raadplegen. Hoe wij omgaan met je gegevens is te vinden onder ‘Wat doen wij met je gegevens?’

 

Wat doen wij met je gegevens?

Bij Klarna zijn we zeer betrokken bij onze klanten. Dat betekent dat we persoonlijke informatie op een zorgvuldige manier verzamelen, waarbij jouw privacy altijd voorop staat. Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe wij omgaan met jouw persoonlijke informatie.

Er zijn verschillende momenten waarop wij je persoonlijke gegevens moeten verwerken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het bevestigen van je identiteit voordat wij een aankoop kunnen goedkeuren
  • een kredietcheck bij sommige betaalmethoden
  • een check om illegale activiteiten zoals fraude en witwassen te voorkomen

Als je met Klarna een bestelling plaatst bij een webshop, dan moeten wij er zeker van zijn dat de aankoop legitiem is en dat jij inderdaad degene bent die de aankoop plaatst.

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode kan het voorkomen dat we je creditcardinformatie moeten verwerken of een kredietcheck moeten doen. We zullen je gegevens vervolgens gebruiken om je betaling af te handelen en je een factuur te sturen.

Afhankelijk van de specifieke inrichting van de samenwerking tussen Klarna en de webshop waarbij je een bestelling hebt geplaatst, moeten wij een deel van de door ons verzamelde informatie doorgeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat wij de webwinkelier van een adres moeten voorzien zodat een bestelling kan worden bezorgd.

Ook kan het voorkomen dat de webshop contact met je wil opnemen over je bestelling en daarom je telefoonnummer of e-mailadres nodig heeft.

Klarna verzamelt persoonlijke informatie met de grootst mogelijke zorg voor je privacy. Wij hebben een Global Privacy Office met experts op het gebied van databeveiliging en -bescherming. Daarnaast hebben we een klantenservice-team dat werkt als verlengstuk van ons Global Privacy Office en op ieder moment klaarstaat om je vragen met betrekking tot privacy te beantwoorden.

Voor meer inzicht in ons privacybeleid kun je onze Privacy Statement en Cookie Statement raadplegen. Hoe wij omgaan met je gegevens is te vinden onder ‘Welke informatie verzamelen wij?’

Veel Gestelde Vragen

Welke persoonsgegevens verzamelen jullie van mij?

We verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn om onze diensten aan jou te kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld om je online shopping zo smoooth mogelijk te laten verlopen en om je zo goed mogelijk te kunnen helpen als je vragen hebt. In de sectie Welke informatie verzamelen we? op onze privacypagina’s kun je meer lezen over de gegevens die we verzamelen.

Waar gebruiken jullie mijn persoonsgegevens voor?

We verwerken alleen de gegevens die nodig zijn om onze diensten aan jou te kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld om je online shopping zo smoooth mogelijk te laten verlopen en om je zo goed mogelijk te kunnen helpen als je vragen hebt. In de sectie Wat doen we met je persoonsgegevens? op onze privacypagina’s kun je meer lezen over de gegevens die we verwerken.

Kan ik een verzoek sturen om mijn persoonsgegevens te verwijderen?

Jazeker!

Let wel, er zijn uitzonderingen op het “recht om vergeten te worden”. Zo moeten wij voor onze financiële diensten bijhouden wie er betrokken is bij een transactie om witwassen en andere criminele activiteiten te voorkomen. We moeten onze transacties ook bijhouden om je te helpen als er problemen ontstaan.

Als bank hebben we bepaalde verplichtingen die voorkomen dat we bepaalde persoonsgegevens meteen kunnen verwijderen. Deze verplichtingen vloeien voort uit boekhoudprincipes en belastingwetten, bank- en anti-witwaswetten, maar ook wettelijke bepalingen over consumentenrechten. Neem contact op met onze afdeling gegevensbescherming om dit te regelen.

Kan ik inzage in mijn persoonsgegevens verzoeken?

Ja! Je kunt om inzage in je persoonsgegevens vragen als je een overzicht wil hebben van de gegevens die we van jou verzameld hebben. Een verzoek kun je sturen aan onze afdeling gegevensbescherming via dataprotectie@klarna.nl.

Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om het doel waarvoor deze zijn verzameld te realiseren, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen tegenover u of om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen tot het moment er geen wettelijke vereisten of rechten meer voor ons zijn om de gegevens te bewaren. Lees hier meer over in onze Privacy Statement.

Waar bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg en zorgen ervoor dat we je informatie veilig en zeker opslaan. We streven er altijd naar om je gegevens binnen de EU/EER te houden. In sommige gevallen kunnen de gegevens buiten de EU worden verwerkt door een bedrijf binnen de Klarna-groep of een leverancier of onderaannemer. Klarna doet haar uiterste best om je persoonsgegevens altijd te beschermen. We nemen alle redelijke contractuele, juridische, technische en organisatorische maatregelen om er zeker van te zijn dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt met een niveau dat minimaal gelijk is aan de bescherming die je krijgt binnen de EU/EER.

Hoe kan ik mijn krediet verwijderen?

Je hebt alleen een krediet openstaan als je aankopen nog niet hebt betaald, omdat we de goedgekeurde kredietlimiet op het precieze bedrag van je aankopen zetten. Als je je aankopen hebt betaald is het krediet gebruikt en niet langer beschikbaar. Kredieten die door Klarna zijn verleend zijn niet zichtbaar voor andere banken of crediteuren.

Hoe kan ik m’n maandelijkse facturen (gespreid betalen) sluiten?

Je ontvangt alleen maandelijkse facturen als je het totale openstaande bedrag nog niet volledig hebt betaald. Als je al je aankopen hebt betaald en geen openstaande facturen of uitstaande schulden hebt betekent het dat je maandelijkse facturen gesloten zijn.

Hoe kan ik me afmelden voor marketing-communicatie?

Om je af te melden voor marketing-communicatie kun je contact opnemen met onze klantenservice via de klantenservicepagina. Je kunt ook klikken op de afmeldlink onderaan de e-mail.

Mijn bedrijf maakt gebruik van de diensten van Klarna, moeten we een verwerkersovereenkomst afsluiten?

Nee, omdat jij en Klarna alleen maar persoonsgegevens voor eigen doeleinden verwerken en niet namens de andere partij is een verwerkersovereenkomst niet nodig. Dit kan dubbele verwerkingsverantwoordelijkheid worden genoemd, niet te verwarren met gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid.

Privacy statement Klarna
Cookieverklaring Klarna