Zakupy

Informacja o technologii śledzenia dla Klarna.com/pl

Powiadomienie o technologii śledzenia w witrynie Klarna.com

W niniejszym dokumencie opisano, w jaki sposób wykorzystujemy technologie śledzenia, takie jak pliki cookie, piksele, sygnały nawigacyjne, lokalne pamięci masowe przeglądarki i odciski palców z urządzeń (łącznie „technologie śledzenia”) w witrynie Klarna.com, a także wybory użytkownika związane z tymi technologiami.

Czym są technologie śledzenia?

Technologie, z których korzystamy, to niewielkie informacje lub kod, które witryna internetowa przesyła lub do których uzyskuje dostęp z komputera lub urządzenia użytkownika w celu przechowywania, a czasami śledzenia, informacji o użytkowniku. Przykładem takich plików są pliki cookie, które pozwalają witrynom zapamiętywać informacje o użytkowniku i jego preferencjach, zarządzać różnymi funkcjami i treściami, przechowywać informacje związane z wyszukiwaniem oraz personalizować treści. Niektóre pliki cookie są przechowywane tylko podczas korzystania z naszej witryny. Z kolei niektóre inne pliki cookie są wykorzystywane do zapamiętywania użytkownika podczas ponownej wizyty i będą działać przez dłuższy czas.

Jakiego rodzaju technologii śledzenia używamy?

Technologie śledzenia, z których korzystamy, zazwyczaj ulepszają nasze usługi świadczone użytkownikowi. Niektóre funkcje, które oferujemy na naszej witrynie, wymagają technologii śledzenia, aby w ogóle działać; z kolei inne technologie śledzenia po prostu sprawiają, że nasze usługi działają sprawniej. Technologie śledzenia, których używamy, dzielimy na następujące kategorie:

Ściśle niezbędne technologie śledzenia

Niektóre z tych technologii śledzenia są niezbędne i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są to technologie, w których przechowywanie informacji (lub uzyskiwanie do nich dostępu) jest niezbędne, a nie tylko racjonalnie konieczne. Na przykład musimy z nich korzystać w celu świadczenia użytkownikowi usługi lub zapewnienia funkcjonowania naszej witryny internetowej, jeśli leży to w naszym uzasadnionym interesie (zrównoważonym z prawami użytkownika). Ponadto te technologie śledzenia mogą być ściśle niezbędne do świadczenia usługi, w której użytkownik się zarejestrował. W takim przypadku polegamy na umowie, którą zawarliśmy z użytkownikiem. Możemy również być zmuszeni do korzystania z nich w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby blokowała te technologie śledzenia lub ostrzegała go o nich, ale może to spowodować, że części witryny nie będą działać prawidłowo.

 • Przykład gromadzonych danych: preferencje użytkownika dotyczące korzystania z technologii śledzenia w witrynie Klarna.com, aby zapewnić, że użytkownik zawsze będzie mieć dostęp do odpowiednich doświadczeń Klarna, preferencje dotyczące zgody na technologię śledzenia i data ich ostatniej zmiany lub informacje na temat udziału użytkownika w programach poleceń lub kwalifikowalności do zniżek, lub innych korzyści za pośrednictwem Klarna.

 • Wszystkie niezbędne technologie śledzenia są umieszczane przez Klarna, nie przez podmiot zewnętrzny, z wyjątkiem AB Tasty, konfigurowanej przez podmiot zewnętrzny. Więcej informacji można znaleźć w

  .

 • Czy Klarna udostępnia zgromadzone dane firmie, która może je wykorzystywać do własnych celów? Nie.

Nazwa

Cel

Dostawca (sama firma/ podmiot zewnętrzny)

Sesyjne/trwałe

Wygaśnięcie

ABTastyDomainTest

AB Tasty to nasze narzędzie do testowania AB, które testuje różne wersje Klarna.com prezentowane klientom, by ustalić, która wersja jest najlepsza.

Podmiot zewnętrzny

Sesyjne

0 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

OptanonConsent

Przechowuje informacje na temat kategorii plików cookie wykorzystywanych przez witrynę oraz tego, czy użytkownik wyraził/wycofał zgodę na wykorzystywanie każdej kategorii.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

365 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

OptanonAlertBoxClosed

Plik umieszczany po zapoznaniu się z informacją o plikach cookie; dzięki niemu nie wyświetlamy użytkownikowi tej wiadomości więcej niż raz.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

365 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

session_utm_content

Służy do obrony przed fałszowaniem wniosków o połączenie między witrynami.

Podmiot zewnętrzny

Sesyjne

0 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

ABTasty

AB Tasty to nasze narzędzie do testowania AB, które testuje różne wersje Klarna.com prezentowane klientom, by ustalić, która wersja jest najlepsza.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

388 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

session_utm_medium

Ten plik cookie jest generowany w ramach procesu logowania i wykorzystywany do obrony przed fałszowaniem wniosków o połączenie między witrynami (CSRF).

Podmiot zewnętrzny

Sesyjne

0 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

session_utm_source

Służy do obrony przed fałszowaniem wniosków o połączenie między witrynami.

Podmiot zewnętrzny

Sesyjne

0 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

session_utm_campaign

Służy do obrony przed fałszowaniem wniosków o połączenie między witrynami.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

0 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

ABTastySession

AB Tasty to nasze narzędzie do testowania AB, które testuje różne wersje Klarna.com prezentowane klientom, by ustalić, która wersja jest najlepsza.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

0 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

_dc_gtm_UA-xxxxxxxx

Jest on powiązany z witrynami używającymi Google Tag Manager do załadowania innych skryptów i kodu w witrynie.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

0 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

Technologie śledzenia wydajności i analityki

Te technologie śledzenia pozwalają nam liczyć odwiedziny i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny; ich użycie zawsze wymaga zgody użytkownika. Pomagają nam dowiedzieć się, które witryny są używane najczęściej, a które najrzadziej. Pokazują też, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Pomagają nam również zrozumieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystanie tych technologii śledzenia, nie będą przechowywane żadne informacje dotyczące funkcjonowania naszej witryny.

 • Użytkownik może nie wyrazić zgody na technologie śledzenia w tej kategorii.

 • Przykład gromadzonych danych: przeglądane witryny lub czas spędzony na witrynie, rodzaj używanego urządzenia, czas ładowania witryny i kraj przeglądania.

 • Wszystkie technologie śledzenia wydajności są umieszczane przez Klarna, z wyjątkiem Google Analytics. Więcej informacji można znaleźć w

  .

 • Czy Klarna udostępnia zgromadzone dane firmie, która może je wykorzystywać do własnych celów? Nie.

Nazwa

Cel

Dostawca (sama firma/ podmiot zewnętrzny)

Sesyjne/trwałe

Wygaśnięcie

_ga_xxxxxxx

Służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

729 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

_gclxxxx

Jest to plik cookie śledzący konwersję Google.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

90 dni od ostatniego odwiedzenia witryny

_ga

Służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

730 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

_gid

Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzonej witryny.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

1 dzień od ostatniego odwiedzenia witryny.

Technologie śledzenia ukierunkowanego

Te technologie śledzenia mogą być umieszczane i wykorzystywane przez naszych partnerów reklamowych do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują one danych osobowych, ale są oparte na unikalnej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych technologii śledzenia, będzie otrzymywać mniej ukierunkowane reklamy. Użytkownik może nie wyrazić zgody na technologie śledzenia w tej kategorii.

Nazwa

Cel

Dostawca (sama firma/ podmiot zewnętrzny)

Sesyjne/trwałe

Wygaśnięcie

_gat_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Google Analytics – służy do ograniczania ilości danych rejestrowanych przez Google w witrynach internetowych o dużym natężeniu ruchu.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

0 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

test_cookie

Plik cookie Google. Witryna internetowa umieści plik testowy „test_cookie” w przeglądarce użytkownika. Jeśli przeglądarka zaakceptuje plik cookie, oznacza to, że pliki cookie są włączone, a witryna internetowa może również umieszczać inne pliki cookie. Jeśli przeglądarka nie akceptuje plików cookie, oznacza to, że pliki cookie nie są włączone i witryna internetowa może nie działać prawidłowo.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

0 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

ZGODA

Google wykorzystuje plik cookie „ZGODA” do przechowywania informacji o stanie użytkownika w odniesieniu do jego wyborów dotyczących plików cookie.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

6110 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

YSC

Ten plik cookie zapewnia, że żądania w ramach sesji przeglądania są przesyłane przez użytkownika, a nie przez inne witryny. Te pliki cookie uniemożliwiają złośliwym witrynom działanie w imieniu użytkownika bez jego wiedzy.

Podmiot zewnętrzny

Sesyjne

0 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

VISITOR_INFO1_LIVE

Używany przez youtube do wykrywania i rozwiązywania problemów z usługą.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

365 dni od ostatniego odwiedzenia witryny.

_gclxxxx

Niektóre pliki cookie i inne technologie są wykorzystywane do pomiaru wydajności reklam i kampanii oraz współczynników konwersji reklam Google na odwiedzanej przez użytkownika witrynie. Na przykład pliki cookie rozpoczynające się od „_gcl_” są wykorzystywane głównie do pomocy reklamodawcom w określeniu, ile razy użytkownicy, którzy klikną ich reklamy, podejmują działania w ich witrynie, takie jak dokonanie zakupu. Pliki cookie wykorzystywane do pomiaru współczynnika konwersji nie są wykorzystywane do personalizacji reklam. Pliki cookie „_gcl_” działają przez 90 dni.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

90 dni od ostatniego odwiedzenia witryny

_fbp

Plik ten pomaga dostarczać nasze reklamy, gdy użytkownik odwiedza Facebooka lub platformę cyfrową zasilaną przez Meta po odwiedzeniu naszej witryny internetowej.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

90 dni.

_scid

Używany dla piksela Snapchata do identyfikacji unikalnych odwiedzających i śledzenia zachowań. Ten plik cookie umożliwia reklamodawcom prezentowanie odwiedzającym odpowiednich reklam.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

180 dni.

_sc_at

Służy do wyświetlania odpowiednich reklam w oparciu o ruch użytkownika na platformie Snapchat. Ten plik cookie jest używany do śledzenia w reklamach ukierunkowanych.

Podmiot zewnętrzny

Trwałe

365 dni.

_uetvid

UET przypisuje ten unikalny, zanonimizowany identyfikator odwiedzającego, reprezentujący unikalnego odwiedzającego. UET przechowuje te dane w pliku cookie firmy. Jest to plik cookie wykorzystywany przez Microsoft Bing Ads i jest plikiem cookie śledzącym. Pozwala nam na kontakt z użytkownikiem, który wcześniej odwiedził naszą witrynę internetową, a także umożliwia pomiar skuteczności reklam.

Sama firma

Trwałe

13 miesięcy.

_uetsid

Zawiera identyfikator sesji dla unikatowej sesji w witrynie. Jest to plik cookie wykorzystywany przez Microsoft Bing Ads i jest plikiem śledzącym. Pozwala nam na kontakt z użytkownikiem, który wcześniej odwiedził naszą witrynę internetową, a także umożliwia pomiar skuteczności reklam.

Sama firma

Sesyjne

0 dni.

Jak można kontrolować korzystanie z technologii śledzenia w witrynie?

Przeglądarka lub urządzenie użytkownika zazwyczaj oferuje ustawienia dotyczące korzystania z technologii śledzenia. Na przykład użytkownik może być w stanie zablokować wszystkie technologie śledzenia, zaakceptować tylko technologie śledzenia samej firmy lub usunąć wszystkie technologie śledzenia w swojej przeglądarce. 

Skutek wyłączenia plików cookie zależy od tego, które pliki cookie zostaną wyłączone, ale ogólnie rzecz biorąc, nasza witryna internetowa może nie działać prawidłowo, jeśli wszystkie pliki cookie zostaną wyłączone.

Jeśli użytkownik chce wyłączyć pliki cookie na naszej witrynie, musi zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby odrzucić pliki cookie. To, jak to zrobić, zależy od używanej przeglądarki.

W tym miejscu określiliśmy kroki, które należy wykonać w przypadku najpopularniejszych przeglądarek.

Microsoft Internet Explorer

 1. Wybierz menu Narzędzia > Opcje internetowe.

 2. Kliknij zakładkę Prywatność.

 3. Kliknij Zaawansowane w sekcji Ustawienia i wybierz odpowiednie ustawienie.

Google Chrome

 1. Wybierz Ustawienia > Zaawansowane.

 2. Znajdź Prywatność i bezpieczeństwo > Ustawienia treści.

 3. Kliknij Pliki cookie i wybierz odpowiednie opcje.

Safari

 1. Wybierz Preferencje > Prywatność.

 2. Kliknij Usuń wszystkie dane witryny internetowej.

Mozilla Firefox

 1. Wybierz menu Narzędzia > Opcje.

 2. Kliknij ikonę Prywatność.

 3. Wybierz menu Pliki cookie, a następnie wybierz odpowiednie opcje

Opera 6.0 i inne

 1. Wybierz menu Pliki > Preferencje.

 2. Wybierz Prywatność.

Możemy również osobno informować użytkownika o wykorzystywaniu przez nas plików cookie w Witrynie internetowej.

Więcej informacji

Zachęcamy do zapoznania się z naszą

w celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

Klarna zatrudnia inspektora ochrony danych oraz zespół specjalistów ds. ochrony danych zajmujący się wyłącznie kwestiami ochrony danych i prywatności. Posiadamy również specjalny zespół specjalistów ds. obsługi klienta na potrzeby kwestii ochrony danych. Zawsze można skontaktować się z nami pod adresem

.
Klarna Bank AB (publ) jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkownika w sposób opisany powyżej (administratorem danych). Klarna Bank AB (publ) podlega szwedzkim przepisom o ochronie danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat Klarna odwiedź witrynę .

Niniejsza informacja o plikach cookie dla Klarna.com została ostatnio zaktualizowana w dniu 18/09/2023. Od czasu do czasu możemy aktualizować sposób korzystania przez nas z plików cookie, a w konsekwencji możemy też aktualizować niniejszą informację o plikach cookie. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej informacji o plikach cookie.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431