Zakupy

Reklamacje

Każdy z naszych klientów jest dla nas ważny i każdy ma prawo oczekiwać wysokiej jakości obsługi oraz skorzystać z pomocy, gdy coś pójdzie nie tak.

Jeśli coś nie zadziałało tak, jak powinno, skontaktuj się z naszą

. Dążymy do rozwiązania wszystkich problemów i nieporozumień. Jeżeli masz jakieś uwagi, przekażemy je właściwemu zespołowi. Jeśli pomoc udzielona przez nasz zespół Cię nie usatysfakcjonuje, zapoznaj się z opisem procesu składania reklamacji poniżej. Dowiesz się z niego, co zrobić, jeśli chcesz złożyć reklamację.

1. Złóż reklamację do Klarny

Pierwszym krokiem jest kontakt z Obsługą klienta i złożenie reklamacji jednym z poniższych sposobów:

  • Ustnie – podczas rozmowy telefonicznej z działem Obsługi klienta.

  • Elektronicznie – na czacie w aplikacji Klarna lub na stronie Klarna.

  • Aktualne godziny pracy Obsługi klienta znajdziesz

    .

Możesz też przesłać zażalenie pocztą na ten adres: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja.

Staramy się rozpatrywać wszystkie reklamacje szybko, skutecznie i konstruktywnie. Dążymy też do tego, aby rozwiązać sprawę już w ramach pierwszego kontaktu. Jeśli nie będzie to możliwe, będziemy Cię na bieżąco informować o etapach badania sprawy. Postaramy się rozpatrzeć reklamację możliwie najszybciej i nie później niż 30 dni od jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających nam podjęcie decyzji w tym okresie skontaktujemy się z Tobą, żeby podać powód opóźnienia i datę naszej spodziewanej odpowiedzi. Przypadnie ona nie później niż 60 dni od otrzymania przez nas reklamacji.

Odpowiemy na Twoją reklamację e-mailowo, co pozwoli nam przyspieszyć cały proces. Oczywiście możesz też poprosić o odpowiedź pocztą tradycyjną.

Jeśli nasza ostateczna decyzja nie będzie Cię satysfakcjonować, możesz wykonać opisane niżej czynności, aby złożyć wniosek o bezstronną ocenę rozpatrzenia Twojej reklamacji.

2. Rzecznik praw konsumentów

Po otrzymaniu od naszej Obsługi klienta ostatecznej decyzji w sprawie Twojej reklamacji możesz skontaktować się z Rzecznikiem praw konsumentów Klarny i się od niej odwołać. Ten Rzecznik nie należy do standardowego zespołu działu Obsługi klienta, a jego zadaniem jest reprezentowanie klientów w dyskusjach z Klarną. Rzecznik analizuje reklamacje, które nie zostały rozpatrzone w sposób satysfakcjonujący klienta, oraz dąży do rozwiązania problemów w sposób obiektywny i bezstronny.

Rzecznik dokładnie przeanalizuje reklamację i podejmie ostateczną decyzję.

3. Jeżeli rozwiązanie nadal Cię nie satysfakcjonuje

Jeśli nasze rozwiązanie reklamacji nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zgłosić tę sprawę do Krajowej rady ds. rozstrzygania sporów konsumenckich w Szwecji (ARN). Klarna bierze udział w procedurach rozpatrywania sporów przez ARN i postępuje zgodnie z rekomendacjami tej rady odnoszącymi się do rozpatrzonych spraw.

Jak skontaktować się z Krajową radą ds. rozstrzygania sporów konsumenckich:

Strona internetowa:

Adres: PO Box 174, 101 23 Stockholm, Szwecja

Komisja Europejska przygotowała platformę internetową do pozasądowego rozwiązywania ponadnarodowych sporów w zakresie e-commerce. Na tej platformie możesz zgłosić swoją sprawę we wszystkich oficjalnych językach UE. Na platformę wejdziesz, klikając ten

.

Możesz też skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Rzecznik finansowy to organ odpowiedzialny za rozwiązywanie sporów takich jak te dotyczące zamówień złożonych przez klientów na platformie Klarna. Więcej informacji na temat Rzecznika finansowego i składania reklamacji można znaleźć na stronie

.


Reklamacje są rozpatrywane w oparciu o wytyczne Szwedzkiego regulatora finansowego. Ponadto we właściwych przypadkach Klarna postępuje zgodnie z wytycznymi na temat rozpatrywania reklamacji podanymi w dyrektywie w sprawie usług płatniczych (PSD 2).  

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431