Reklamacje.

Każdy z naszych klientów jest dla nas ważny i każdy ma prawo oczekiwać wysokiej jakości obsługi oraz skorzystać z pomocy, gdy coś pójdzie nie tak.

Jeśli coś nie zadziałało tak, jak powinno, skontaktuj się z naszą Obsługą klienta. Dążymy do rozwiązania wszystkich problemów i nieporozumień. Jeżeli masz jakieś uwagi, przekażemy je właściwemu zespołowi. Jeśli pomoc udzielona przez nasz zespół Cię nie usatysfakcjonuje, zapoznaj się z opisem procesu składania reklamacji poniżej. Dowiesz się z niego, co zrobić, jeśli chcesz złożyć reklamację.

1. Złóż reklamację do Klarny

Pierwszym krokiem jest kontakt z Obsługą klienta i złożenie reklamacji jednym z poniższych sposobów:

  • Ustnie – podczas rozmowy telefonicznej z działem Obsługi klienta.

  • Elektronicznie – na czacie w aplikacji Klarna lub na stronie Klarna.

  • Aktualne godziny pracy Obsługi klienta znajdziesz tutaj.

Możesz też przesłać zażalenie pocztą na ten adres: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja.

Staramy się rozpatrywać wszystkie reklamacje szybko, skutecznie i konstruktywnie. Dążymy też do tego, aby rozwiązać sprawę już w ramach pierwszego kontaktu. Jeśli nie będzie to możliwe, będziemy Cię na bieżąco informować o etapach badania sprawy. Postaramy się rozpatrzeć reklamację możliwie najszybciej i nie później niż 30 dni od jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających nam podjęcie decyzji w tym okresie skontaktujemy się z Tobą, żeby podać powód opóźnienia i datę naszej spodziewanej odpowiedzi. Przypadnie ona nie później niż 60 dni od otrzymania przez nas reklamacji.

Odpowiemy na Twoją reklamację e-mailowo, co pozwoli nam przyspieszyć cały proces. Oczywiście możesz też poprosić o odpowiedź pocztą tradycyjną.

Jeśli nasza ostateczna decyzja nie będzie Cię satysfakcjonować, możesz wykonać opisane niżej czynności, aby złożyć wniosek o bezstronną ocenę rozpatrzenia Twojej reklamacji.

2. Rzecznik praw konsumentów

Po otrzymaniu od naszej Obsługi klienta ostatecznej decyzji w sprawie Twojej reklamacji możesz skontaktować się z Rzecznikiem praw konsumentów Klarny i się od niej odwołać. Ten Rzecznik nie należy do standardowego zespołu działu Obsługi klienta, a jego zadaniem jest reprezentowanie klientów w dyskusjach z Klarną. Rzecznik analizuje reklamacje, które nie zostały rozpatrzone w sposób satysfakcjonujący klienta, oraz dąży do rozwiązania problemów w sposób obiektywny i bezstronny.

Rzecznik dokładnie przeanalizuje reklamację i podejmie ostateczną decyzję.

Z Rzecznikiem praw konsumentów możesz skontaktować się tutaj.

3. Jeżeli rozwiązanie nadal Cię nie satysfakcjonuje

Jeśli nasze rozwiązanie reklamacji nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zgłosić tę sprawę do Krajowej rady ds. rozstrzygania sporów konsumenckich w Szwecji (ARN). Klarna bierze udział w procedurach rozpatrywania sporów przez ARN i postępuje zgodnie z rekomendacjami tej rady odnoszącymi się do rozpatrzonych spraw.

Jak skontaktować się z Krajową radą ds. rozstrzygania sporów konsumenckich:

Strona internetowa: www.arn.se

Adres: PO Box 174, 101 23 Stockholm, Szwecja

Komisja Europejska przygotowała platformę internetową do pozasądowego rozwiązywania ponadnarodowych sporów w zakresie e-commerce. Na tej platformie możesz zgłosić swoją sprawę we wszystkich oficjalnych językach UE. Na platformę wejdziesz, klikając ten link.

Możesz też skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Rzecznik finansowy to organ odpowiedzialny za rozwiązywanie sporów takich jak te dotyczące zamówień złożonych przez klientów na platformie Klarna. Więcej informacji na temat Rzecznika finansowego i składania reklamacji można znaleźć na stronie www.rf.gov.pl.


Reklamacje są rozpatrywane w oparciu o wytyczne Szwedzkiego regulatora finansowego. Ponadto we właściwych przypadkach Klarna postępuje zgodnie z wytycznymi na temat rozpatrywania reklamacji podanymi w dyrektywie w sprawie usług płatniczych (PSD 2).  

Copyright © 2005-2023 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431