Zakupy

Obietnica ochrony przed nadużyciami

Wprowadzenie

Klarna nieustannie pracuje nad zapobieganiem nadużyciom – aby zapewnić Ci bezpieczeństwo podczas dokonywania zakupów z wykorzystaniem naszych opcji płatności. Dysponujemy systemami i procedurami monitorowania oszustw, które pozwalają zawczasu ograniczać ich skutki, a także utrzymujemy regularny kontakt z organami ścigania, sprzedawcami detalicznymi, firmami dystrybucyjnymi, organizacjami branżowymi i naszymi klientami, aby być o krok przed oszustami.

jak najszybciej w celu uzyskania pomocy, jeśli podejrzewasz, że padłeś(-aś) ofiarą oszustwa.

Klarna będzie ściśle z Tobą współpracować w celu zbadania zgłoszenia. Jeżeli dochodzenie potwierdzi, że padłeś(-aś) ofiarą oszustwa (i nie dopuściłeś(-aś) się zaniedbania – patrz rozdział „Kiedy ta obietnica nie ma zastosowania?”), możesz mieć pewność, że nie będziemy oczekiwać od Ciebie zapłaty za dany zakup.

Zapoznaj się dokładnie z niniejszym dokumentem, aby uzyskać informacje o tym jak zgłosić Klarnie roszczenia dotyczące oszustw, a także o wyłączeniach z naszej Obietnicy ochrony przed nadużyciami.

W przypadku sporów związanych z zakupem prosimy o zapoznanie się z Polityką ochrony kupujących, która pomoże Ci w rozwiązaniu problemu. Naszą Politykę ochrony kupujących możesz znaleźć

.

Jak Klarna chroni Cię przed nadużyciami?

Klarna stosuje skuteczne zabezpieczenia, które zapobiegają nadużyciom oraz chronią przed próbami dokonania nieautoryzowanych zakupów. Nie możemy udostępniać informacji na temat wszystkich tych środków, ponieważ mogłoby to stanowić źródło wiedzy dla osób, które chcą manipulować systemem. Oto środki, które stosujemy (i o których możemy mówić):

1. Mechanizm oceny ryzyka
Na podstawie naszych doświadczeń z ostatnich 15 lat opracowaliśmy zaawansowany wewnętrzny mechanizm oceny ryzyka. Kiedy kupujący próbuje złożyć zamówienie, sprawdzamy ponad sto punktów danych oraz korzystamy z danych zewnętrznych dostawców, aby przeprowadzić weryfikację.

2. Kontrole tożsamości
Weryfikujemy tożsamość i adresy wszystkich naszych klientów na podstawie zewnętrznych źródeł danych. Jeśli nie jesteśmy w stanie uzyskać wystarczającego potwierdzenia tożsamości od niezależnych dostawców danych, odrzucamy transakcję.

3. Kontrole uwierzytelniające
W przypadku prób zakupu o „podwyższonym ryzyku” nasze narzędzia do oceny ryzyka nadużyć mogą wymagać dodatkowej kontroli uwierzytelniającej. W takim przypadku prosimy klientów o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania ich tożsamości, np. poprzez udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.

Jeśli wykryjemy, że oszust próbuje wykorzystać dane innej osoby do dokonania zakupu za pośrednictwem Klarny, nasz zespół ds. nadużyć zrobi wszystko, co w jego mocy, aby uniemożliwić transakcję i chronić dane takiej osoby przed dalszą ekspozycją w Klarnie. Co więcej, współpracujemy z naszymi sprzedawcami i dostawcami usług logistycznych, aby zapobiegać dostawom i przechwytywać przesyłki, które zostały już wysłane w następstwie oszustwa. Mimo to, podobnie jak w przypadku wszystkich dostawców usług płatniczych, nie zawsze jest to możliwe.

Jak możesz zapewnić sobie ochronę przed nadużyciami?

Dostępnych jest wiele przydatnych informacji, które pomogą Ci chronić się przed oszustwami. Oto kilka zaleceń:

 • Nigdy nie podawaj swoich danych osobie, która zadzwoniła do Ciebie niespodziewanie. Dotyczy to informacji o koncie oraz haseł lub kodów PIN – Klarna ani policja nigdy nie zadzwonią do Ciebie, aby poprosić o tego typu informacje.

 • Nigdy nie pobieraj żadnego oprogramowania na swój komputer lub telefon komórkowy, jeśli ktoś prosi Cię o to przez telefon lub e-mail – nawet jeśli wydaje Ci się, że rozmawiasz z zaufaną organizacją.

 • Jeśli tożsamość osoby, która dzwoni do Ciebie, podając się za pracownika banku lub innej firmy, wzbudza jakiekolwiek podejrzenia, rozłącz się i oddzwoń pod numer telefonu podany przez taką firmę.

 • Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych osobowych podczas korzystania z karty za pomocą telefonu, w Internecie lub w sklepach – upewnij się, że inne osoby nie mogą Cię podsłuchać ani zobaczyć Twoich danych.

 • Po przeprowadzce do nowego miejsca zamieszkania skorzystaj z usługi przekierowywania poczty, takiej jak ta oferowana przez Pocztę Polską oraz poinformuj o zmianie swój bank, operatora karty płatniczej i wszelkie inne organizacje, które potrzebują Twojego nowego adresu.

 • Niszcz niepotrzebne dokumenty, w tym rachunki, wyciągi bankowe lub listy, na których widnieją Twoje imię i nazwisko. Najlepiej używaj do tego niszczarki.

 • Podawaj jak najmniej informacji o sobie w mediach społecznościowych i akceptuj zaproszenia tylko od osób, które znasz.

 • Zachowaj ostrożność, jeśli inne osoby mają dostęp do Twojej poczty. Skontaktuj się z Pocztą Polską, jeśli wydaje Ci się, że ktoś kradnie Twoją pocztę.

 • Natychmiast blokuj każdą zgubioną lub skradzioną kartę kredytową lub debetową.

 • W przypadku zgubienia lub kradzieży dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, karty płatniczej lub innego dokumentu zawierającego dane osobowe niezwłocznie skontaktuj się z instytucją, która go wydała.

 

Jak zgłosić podejrzaną aktywność lub próbę oszustwa?

Jeśli uważasz, że padłeś(-aś) ofiarą oszustwa, oto kilka szybkich i praktycznych kroków, które możesz rozważyć.

Po pierwsze, zastanów się, czy wybrałeś(-aś) Klarnę przy kasie w jednym z naszych sklepów partnerskich. Wszystkie marki, z którymi współpracujemy, możesz znaleźć w naszym katalogu sklepów dostępnym

.

Po drugie, możesz sprawdzić, czy otrzymałeś(-aś) jakiekolwiek wiadomości e-mail od Klarny w dniu zakupu lub w podobnym czasie. Wiadomość od Klarny powinna zawierać wyraźną informację o tym, w którym sklepie dokonano zakupu i jakie przedmioty zostały zakupione.

Jeśli nadal nie rozpoznajesz zakupu i uważasz, że padłeś(-aś) ofiarą oszustwa,

, aby zgłosić podejrzaną lub nielegalną aktywność.

Klarna będzie z Tobą ściśle współpracować w celu zbadania zgłoszenia podejrzanej aktywności lub próby oszustwa. Jeśli dochodzenie potwierdzi, że padłeś(-aś) ofiarą oszustwa, możesz mieć pewność, że nie będziemy oczekiwać od Ciebie zapłaty za taki zakup.

 

Kiedy ta obietnica nie ma zastosowania?

Aby Obietnica ochrony przed nadużyciami miała zastosowanie, nie możesz brać udziału w oszustwie ani mieć świadomości, że takie działanie miało miejsce. Musisz również pozostać w gotowości do udzielenia pomocy w dochodzeniu w sprawie roszczeń dotyczących nadużyć finansowych.

Obietnica ochrony przed nadużyciami nie ma zastosowania, jeżeli:

 • Bierzesz aktywny udział w popełnieniu oszustwa;

 • Nie podjąłeś / nie podjęłaś rozsądnych kroków w celu ochrony konta Klarny lub danych osobowych, co umożliwiło dokonanie oszustwa;

 • Odmówiłeś(-aś) Klarnie pomocy w dochodzeniu w sprawie oszustwa, w tym dostarczenia dalszych informacji lub dokumentacji na prośbę Klarny;

 • Próbowałeś(-aś) wykorzystać w niedozwolony sposób Obietnicę ochrony przed nadużyciami.

Obietnica ochrony przed nadużyciami będzie miała zastosowanie do wszystkich zgłoszeń nadużyć dokonanych od 16 sierpnia 2021.

Warunki Obietnicy ochrony przed nadużyciami mogą być aktualizowane w przyszłości w celu zapewnienia ochrony przed oszustwami lub ułatwienia Klarnie zapobiegania oszustwom i ścigania takich przypadków. Możemy również wprowadzać poprawki, które mają na celu odzwierciedlenie wytycznych lub wymagań organów regulacyjnych lub wykonawczych.

 

Roszczenia składane w instytucjach finansowych

Jeśli padłeś(-aś) ofiarą oszustwa związanego z autoryzowanym zakupem przy użyciu jednej z opcji płatności Klarny i płatność została pobrana z Twojej karty kredytowej lub debetowej bądź z Twojego konta bankowego, prosimy o bezpośredni kontakt z bankiem wydającym kartę/konto w celu zgłoszenia roszczenia dotyczącego płatności i rozstrzygnięcia sporu.

W przypadku gdy nasze dochodzenie potwierdzi, że padłeś(-aś) ofiarą oszustwa, ale płatność nie została jeszcze pobrana, możesz mieć pewność, że Klarna nie będzie oczekiwać od Ciebie zapłaty za taki zakup.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431