Zakupy

Dlaczego obciążono mnie ustawowymi odsetkami za opóźnienie?

Ustawowe odsetki za opóźnienie są doliczane do faktury, jeśli:

  • Wpłata została zarejestrowana po upływie terminu płatności

  • Nie dokonano płatności za zakup

  • Kwota zapłacona jest niższa niż kwota faktury

Dobrze wiedzieć: Jeśli spóźnisz się z płatnością, utracisz możliwość korzystania z Klarny do momentu spłaty zadłużenia. Opóźnienia w płatnościach mogą być również zgłaszane do biur kredytowych.

Płatność została już dokonana?

Sprawdź, czy wpłata została dokonana przed upływem terminu płatności i czy użyto prawidłowych szczegółów płatności. Jeśli wpłata została dokonana po terminie płatności, musisz uiścić dodatkową opłatę w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Jesteśmy dostępni na czacie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431