Log ind

Hvad sker der, hvis jeg ikke har mulighed for at betale til tiden?

Du har altid mulighed for at udsætte betalingsdatoen med 10 dage ved at logge ind her. Hvis vi ikke får din betaling sender vi en rykkerskrivelse med et gebyr. Hvis betaling fortsat udebliver, sender vi et inkassovarsel med yderligere et gebyr. Hvis vi ikke modtager betalingen inden den angivne frist på inkassovarslet, kan fakturaen blive overdraget til et inkassofirma for inddrivelse.

Kontakt kundeservice