Shoppaile

  • Kirjaudu sisään henkilöasiakkaana

    Jatka selaimessa

    Kirjaudu sisään nähdäksesi tehdyt ostokset. Voit myös tarkastella tulevia maksuja ja maksaa ne helposti yhdellä klikkauksella

  • Kirjaudu sisään yrityksenä

    Kirjauduttua sisään voit hallinnoida yrityksesi tilauksia, maksuraportteja, tilastoja ja yleisiä asetuksia.

Pankkien täytyy tehdä enemmän PSD2-direktiivin suhteen.

26. kesäkuuta 2020 - 4 min. lukuaika

anderskarlsson.jpg

Anders Karlsson

Product Director

psd2eba-blogheaderJPG.jpg

Euroopan Pankkiviranomaisen mukaan verkkopankkimaksut Euroopassa eivät ole lähellekään niin joustavia kuin niiden tulisi olla.

Olen Anders Karlsson ja vastaan mm. verkkopankkimaksupalvelusta ja open banking -ratkaisuista Klarnalla. Mitä yhteistä näillä kahdella sitten on?

Molemmat ovat mahdollisia Euroopan unionin PSD2-direktiivin (Payment Services Directive 2) ansiosta, jonka tarkoituksena on lisätä pankkipalveluiden ja maksamisen turvallisuutta sekä edistää alan innovaatioita. Kuluttajille tämä tarkoittaa enemmän ja sujuvampia vaihtoehtoja maksamiseen. PSD2-direktiivi tuli voimaan koko Euroopan unionin alueella syyskuussa 2019.

Direktiivin toimeenpano on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi monille pankeille, sillä niiden täytyy tarjota niin kutsuttuja ohjelmointirajapintoja (API, application program interface). Näiden ohjelmointirajapintojen ansiosta – ja usein fintech-yritysten tarjoamien palveluiden avulla – pankit mahdollistavat asiakkailleen pääsyn pankkitilille ilman, että asiakkaan täytyy käyttää pankkien omia sovelluksia tai verkkopalveluita.

Pankit eivät ole tehneet tarpeeksi EPV:n uuden kannanoton mukaan

Euroopan pankkiviranomainen (EPV) on itsenäinen eurooppalainen elin, jonka tehtävänä on yhtenäistää alan sääntelyä ja auttaa pankkeja Euroopan unionin alueella luomaan reilu ja tasapuolinen toimintaympäristö kaikelle pankkitoiminnalle. PSD2-direktiivin monimutkaisuuden vuoksi EPV on julkaissut ohjeet ja tekniset standardit direktiivin noudattamiseksi – etenkin koskien asiakkaiden vahvaa tunnistamista (SCA, strong customer authentication). EPV julkaisi hiljattain myös täydentävän

direktiiviin liittyen. EPV:n mukaan verkkopankkimaksut Euroopassa eivät ole lähellekään niin joustavia kuin niiden tulisi olla johtuen siitä, että pankit eivät ole riittävällä tavalla toteuttaneet direktiivin vaatimuksia.

EPVn kannanotossa on tuotu esille kaksi meille erityisen tärkeää huomiota.

  • Kaikkien tunnistamismenettelyjen tulee olla kaikkien maksupalveluntarjoajien käytettävissä. Vielä viime viikolla joidenkin pankkien asiakkaat eivät voineet käyttää Klarnaa, jos heillä ei ollut käytössä pankin tunnuslukusovellusta. Tämä tarkoittaa, että asiakkaat, joilla ei ole tai jotka eivät käytä älypuhelinta, eivät pystyneet käyttämään Klarnan maksupalvelua.

  • Pankkien ei tulisi tehdä eroa eri maksupalveluntarjoajien välille, kun on kyse asiakkaiden vahvasta tunnistamisesta (SCA), sillä se vääristää kilpailutilannetta. Jos kuluttajat joutuvat tunnistautumaan monessa eri vaiheessa yhden toimijan palvelussa ja vain kerran toisessa palvelussa, he valitsevat ymmärrettävästi helpomman vaihtoehdon. Lisäksi jotkut pankit edellyttävät asiakkaan tunnistamista useampaan kertaan, kun kyseessä on kolmannen osapuolen palvelu eikä niiden oma maksutapa. 

Sen lisäksi että nämä direktiivin toimeenpanemisen puutteet luovat vääristyneen kilpailutilanteen, niillä on myös suora negatiivinen vaikutus sekä kuluttajiin että verkkokauppiaisiin. 

Kuluttajille maksaminen on selvästi hankalampaa ja hitaampaa kuin se voisi – tai sen tulisi – olla. Jos sisäänkirjautuminen ja tunnistautuminen vievät kauan aikaa ja sisältävät varoituksia, tai jos joutuu liikkumaan usean eri hitaasti latautuvan sivun välillä, ostamisesta tulee yksinkertaisesti niin monimutkaista ja aikaa vievää, että kuluttaja jättää ostoksensa kesken. Tämä puolestaan vaikuttaa tietenkin verkkokauppiaisiin, jotka menettävät tuloja.

Näin syntyy noidankehä, jonka ei tulisi EU-direktiivien mukaan olla olemassa. 

On myös direktiiviä noudattavia pankkeja

Tarkoituksemme ei kuitenkaan ole moittia kaikkia pankkeja. PSD2-direktiivin toimeenpanon laajuus itse asiassa vaihtelee valtavasti pankkien välillä. Parhaiten maksupalveludirektiiviä noudattavalla, ja siis hyvän käyttäjäkokemuksen tarjoavalla, suomalaisella pankilla on noin 25 prosenttia korkeampi maksujen konversioaste kuin suurella kilpailevalla pankilla. Toisin sanoen yhden suurimman suomalaispankin kautta tehdään 25 prosenttia enemmän loppuun asti vietyjä maksuja kuin vertailukelpoisen kilpailijan kautta.

Klarnalla on Euroopan johtava open banking -alusta

Klarnan tavoite on tehdä ostamisesta ja maksamisesta mahdollisimman yksinkertaista, jotta kuluttaja voi vapauttaa aikaa muihin asioihin. Siksi me myös tarjoamme muille pankeille, fintech-yrityksille ja itse asiassa mille tahansa muillekin yrityksille mahdollisuuden käyttää open banking -alustaamme, jonka ohjelmointirajapinnan kautta voi luoda yhteyden yli 5 000 eurooppalaiseen pankkiin. 

Ja työmme onkin kantanut hedelmää. Suomalaisen Fintech Farm Helsinki -yhteisön julkaisema riippumaton raportti vertailee yhdeksää Euroopassa käytettävissä olevaa open banking -alustaa keskittyen etenkin Pohjoismaihin. Raportin mukaan Klarnan alusta on kaikkein kattavin ja monipuolisin. Raportin voi ladata kokonaisuudessaan

.

Meille tämä on ehkäpä tärkein todiste siitä, että pystymme yhdessä tekemään todella paljon helpottaaksemme kuluttajien ja yritysten arkea. 

Seuraavaksi

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431