• Private login

    Continue in browser

    Log in to get an overview of your purchases, upcoming payments and settle them easily with one click.

  • Business login

    Log in to manage your orders, payout reports, store statistics, and general settings.

Klarna i ny satsning för konsumentvänligare produkter

April 27, 2022

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

Klarna Entrance 001

I september 2021 presenterade Klarna sin storsatsning för mer konsumentvänliga produkter. Genom de fyra produktförändringar som implementerades har Klarnas kunder hittills sparat hundratals miljoner kronor. Nu meddelar Klarna att man tar nästa stora kliv mot hållbara betalningar genom att genomföra en rad nya produktförändringar - slopad avgift för månadsfaktura, autobetalningar, tydligare villkor för delbetalningar, samt betalningspåminnelser via SMS.

I början av hösten 2021 presenterade Klarna sin stora satsning på att driva på förändringen mot en mer hållbar kreditmarknad. Fyra omfattande produktförbättringar genomfördes, som alla på kort tid har bidragit till att sätta en ny standard för hållbara betalningar i branschen. Onödiga avgifter eliminerades, krediter utan slutdatum slopades och samtidigt infördes fler betalningspåminnelser och betaltiden vid fakturaköp fördubblades. Detta har bland annat resulterat i mer än en halvering av andelen fakturor som fått en påminnelseavgift, dessutom har Klarna-kunder i Norden sparat mer än 50 miljoner USD bara under Q4 2021. 

Idag presenterar Klarna nästa stora satsning på mer konusmentvänliga produkter genom fyra nya produktförbättringar: Slopad avgift för månadsfaktura, tydligare villkor för delbetalningar, autobetalningar, samt betalningspåminnelser via SMS.

- I höstas påbörjade vi vårt arbete med att driva på förändringen mot mer hållbara betalningar och de här förbättringarna har redan genererat goda resultat för konsumenter över hela Norden. Vi är dock varken nöjda eller klara än. Nu genomför vi fyra nya produktförändringar som vi tror kommer stärka konsumentskyddet ytterligare, säger David Fock, produktchef på Klarna.

Om produktförändringarna:

Slopad avgift för månadsfaktura 
Klarna erbjuder idag en möjlighet för kunder att samla alla köp som görs under en månad på en och samma faktura. Fördelen med betalningssättet är att kunden slipper hålla reda på flera olika fakturor med olika betalningsdatum och istället betala alla sina köp vid ett och samma tillfälle, genom en och samma faktura, i slutet av varje månad. Tidigare har det tillkommit en månadsavgift på 29 kronor för att använda månadsfaktura men inom kort slopas även denna avgift. Förbättringen görs för att eliminera onödiga avgifter som åläggs kunden, som ett led i att främja konsumentvänliga produkter. För att det ska bli enklare att använda månadsfaktura och för att underlätta för kunden att betala i tid, införs nu även för första gången möjligheten att betala sin månadsfaktura via autobetalning.

Nya förenklade villkor för delbetalning samt autobetalning införs
Klarna inför nu även ett nytt förenklat finansieringsalternativ för de kunder som väljer att dela upp sina betalningar för större köp. Tidigare har summan av flera olika delbetalningsköp slagits samman, vilket gjort det svårt för kunden att förstå vilket köp de betalar av på och att följa upp sin avbetalningsplan. Det nya betalningsalternativet ger konsumenten istället en tydlig och tidsbegränsad avbetalningsplan för respektive köp och som erhålls direkt i samband med att köpet görs. Det nya förbättrade upplägget innebär alltså i korthet att konsumenten betalar av en fast summa varje månad, tills köpet är avbetalt. Framöver kommer det således bli enklare för konsumenten att förstå exakt vilket köp man betalar av på, vad köpet i slutänden kostar samt när lånet kommer att vara återbetalt. För att göra det enklare för kunderna att komma ihåg att betala sin månadsfaktura införs även möjligheten att betala via autobetalning. Det nya finansieringsalterantivet är dessutom fritt från påminnelseavgifter.

Vänlig betalningspåminnelse via SMS
I en undersökning som YouGov låtit göra på uppdrag av Klarna, framkom det att 57% av respondenterna inte betalat en faktura i tid på grund av glömska. Det här var något som Klarna adresserade redan genom höstens produktförändringar, då tiden för fakturaköp fördubblades från 14 till 30 dagar samt genom tillägget av fler vänliga betalningspåminnelser i fler kanaler. Sedan dess har andelen påminnelseavgifter mer än halverats, och med en förhoppning om att sänka andelen ytterligare väljer nu Klarna att införa än fler påminnelser, den här gången via SMS. Påminnelsen skickas dag 45, det vill säga dagen efter det sista förfallodatumet. Dag 45 skickas även en påminnelse via mail, vilket sammantaget ger kunden en ytterligare en chans att komma ihåg att betala i tid för att undvika att fakturan går vidare till inkasso.

***

För mer information, vänligen kontakta press@klarna.com