• Private login

    Continue in browser

    Log in to get an overview of your purchases, upcoming payments and settle them easily with one click.

  • Business login

    Log in to manage your orders, payout reports, store statistics, and general settings.

Millennials har växt upp - tar stort ansvar för sin privata ekonomi

March 5, 2020

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

6941- KLA - Millenial Report - A4 AD - MockUp2 2

Undersökningen visar att millennials och äldre generationer sparar inför framtiden i lika hög utsträckning, både i Sverige och internationellt. 56% av svenskarna sätter in pengar på ett sparkonto varje månad och 48% internationellt. Millennials i Sverige tenderar dock att i högre utsträckning spara långsiktigt inför exempelvis bostadsköp, och äldre generationer sparar mer kortsiktigt inför exempelvis semester. Dock anser 41% av millennials i Sverige att det är svårare för dem att spara inför framtiden än vad det varit för tidigare generationer. Den tendensen är ännu starkare internationellt, där 52% av millennials anser detsamma. 

- Det syns tydligt i vår kartläggning att millennials i Sverige tar sin ekonomiska situation på allvar och i många fall sparar för framtiden. Många millennials har nu nått en ålder där de är självständiga och börjar starta familj, och då är det även en naturlig del av livscykeln att spara inför större inköp som en bostad. Bilden av dem som en ekonomiskt ansvarslös generation baserades på hur de betedde sig som yngre, men de tar ett minst lika stort ansvar för sin ekonomi som äldre generationer, säger Viveka Söderbäck, expert konsumentbeteenden på Klarna. 

Digitala tjänster möjliggör en bättre översikt över privatekonomi 
Inte så förvånande har teknikutvecklingen haft en stor påverkan på hur alla generationer i Sverige hanterar sin ekonomi och den främsta fördelen som framhävs är att digitala tjänster ger en bra översikt över ekonomin. Denna fördel lyfts fram i ännu högre utsträckning av äldre, 67%, vilket går att jämföra med 50% av millennials. Millennials (38%) använder dock i högre grad än äldre (31%) appar för att hålla kolla på sina utgifter i realtid. 

- Översikt över ekonomin är viktigt för alla och både äldre och yngre generationer uppger att digitala tjänster förenklar det. Man kan tänka sig att de äldre jämför med hur det var innan de digitala banklösningarnas intåg, medan de yngre, i större utsträckning, ser till hur de digitala lösningarna utvecklats över tid. Detta kan förklara varför äldre, i större utsträckning upplever att digitala tjänster ger dem en bättre överblick och förenklar för dem, säger Viveka Söderbäck, expert konsumentbeteenden på Klarna. 

Svenskar pratar öppet om privatekonomi - internationellt är frågan fortfarande tabubelagd
I Sverige är privatekonomi inte ett lika känsligt samtalsämne som i andra länder. I Sverige känner sig 64% bekväma med att  prata om privatekonomi med sin familj och 48% gör det även med sina vänner. I andra länder har frågan varit mer tabubelagd, men där sker en förskjutning där de yngre blir allt mer transparenta. Internationellt är 57% av millennials bekväma med att diskutera privatekonomi med familj och 47% med vänner. Motsvarande siffror för den äldre generationen är internationellt 51% och 34%. 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Klarna genom Census Wide under januari 2020 i Storbritannien, USA, Australien, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Norge, Sverige, Finland och Spanien. I Sverige deltog 2049 personer. Undersökningen kartlägger olika generationers attityder och vanor kring privatekonomi. I rapporten benämns “millennials” som personer i åldersgruppen 18-38 år. 

Läs hela rapporten här: 
https://www.klarna.com/international/business/millennial-report/ 

För mer information, vänligen kontakta; 
Louise Sallander
PR & Marketing Communications Manager
louise.sallander@klarna.com / press@klarna.com
+46736323140

Om Klarna 
Klarna gör shopping smoooth. Klarna är en av världens ledande betalningsleverantörer och en fullt licensierad bank, som vill revolutionera betalningar och banktjänster, och skapa smidigast möjliga shoppingupplevelse för både konsumenter och handlare. Företaget grundades i Stockholm 2005, och är med en nuvarande värdering på 53 miljarder kronor Europas högst värderade privata fintechbolag, och ett av de högst värderade privata fintech bolagen i världen. Klarna erbjuder konsumenter möjligheten att betala nu, betala senare eller dela upp betalningen över tid, vilket ger en enkel, säker och smidig köpupplevelse överallt. Klarna har idag över 200 000 anslutna handlare, 2 700 anställda och är verksamt i 17 länder. Bland Klarnas handlare finns varumärken som H&M, Adidas, IKEA, Expedia Group, ASOS, Michael Kors, Nike, Superdry, Sephora, Samsung, Zara, Boozt, Sonos och Daniel Wellington. För mer information, besök klarna.com.