Feedback en klachten.

Ik wil graag feedback geven. Hoe kan ik dat doen?

We stellen je mening erg op prijs, want we willen altijd de best mogelijke service verlenen en deze blijven ontwikkelen. We willen graag weten wat je vindt van onze producten en diensten. Je feedback zal worden behandeld door het team dat verantwoordelijk is voor de dienst of het product. We waarderen het als je je mening met ons deelt en ontvangen graag feedback over je ervaring met Klarna. Neem contact op met onze klantenservice om je feedback met ons te delen.

Ik ben ontevreden over jullie service. Hoe kan ik een klacht indienen?

Iedereen heeft recht op goede service en mag een oplossing verwachten als er iets fout is gegaan.
Als je ontevreden bent over onze service, is de eerste stap om contact op te nemen met onze klantenservice. We staan namelijk graag voor je klaar en gaan altijd op zoek naar een oplossing. De klantenservice kan er ook voor zorgen dat je feedback op de juiste plek terechtkomt.

We streven ernaar om klachten binnen 14 dagen af te handelen. Mocht het ons niet lukken om binnen deze tijd een oplossing te vinden, dan sturen we je een bericht om uit te leggen waarom het langer gaat duren en wat onze vervolgstappen zijn om tot een oplossing te komen.
Jouw ervaring en feedback zullen we meenemen om onze producten en diensten te verbeteren.
Klachten worden, indien van toepassing, behandeld in overeenstemming met de PSD II richtlijn en volgens de richtlijnen van de Zweedse Financiële autoriteiten.

Ik heb contact opgenomen met de klantenservice en ben nog steeds ontevreden. Wat kan ik doen?

In het geval dat je nog ontevreden bent na het contact met onze klantenservice kan je een verzoek indienen om de situatie voorleggen te leggen aan de consumentenombudsman van Klarna. De ombudsman zal de kwestie onpartijdig bekijken en beoordelen.

Let erop dat je in een schriftelijk verzoek alle volledige informatie over je zaak vermeldt, zodat onze consumentenombudsman exact weet wat er gebeurd is tijdens je vorige contacten met ons. Beschrijf ook waarom je niet tevreden bent en hoe je de kwestie opgelost wil zien. Je ontvangt vanuit de ombudsman uiterlijk binnen 10 dagen, na het indienen van je verzoek, een definitieve beslissing.

Ben je niet tevreden met de wijze waarop je situatie door ons bij Klarna is behandeld, kan je het geschil voorleggen aan een geschillencommissie of voor laten komen bij de burgerlijke rechter.
Let erop dat de consumentenombudsman alleen verzoeken kan behandelen, als deze eerder al zijn behandeld door Klarna’s Klantenservice. Als dit het eerste contact is in deze kwestie, dan willen we je vriendelijk vragen om contact op te nemen met onze klantenservice. We verzoeken je het onderstaande formulier in te vullen, zodat een medewerker van onze klantenservice je klacht in behandeling kan nemen.

Ben je in contact geweest met onze klantenservice aangaande je klacht?
Antwoord *
Het dossiernummer van je vorige klacht bij Klarna.
Informatie over geschillenbeslechting voor consumenten

Bij Klarna doen we ons best om ervoor te zorgen dat onze klanten tevreden zijn met onze diensten. Mocht je onverhoopt toch ontevreden zijn over een van onze diensten en kom je er met onze klantenservice niet uit, dan kan je je geschil indienen bij het Zweedse Nationale bureau voor consumentengeschillen (ARN) of bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
ARN is bevoegd te oordelen over Europese consumentengeschillen en Klarna is verplicht om mee te werken aan geschillenbeslechting bij ARN. Je kan je geschil aanmelden in een van de officiële talen van de EU, waaronder Nederlands, via het ODR-platform (zie hieronder) of rechtstreeks bij ARN in het Zweeds.

Je kan ARN op de volgende manieren bereiken:
Website: http://arn.se/om-arn/english-what-is-arn/
Postadres: Box 174, 101 23 Stockholm, Zweden
Klachten over onze kredietproducten kan je voorleggen aan het Kifid. Klarna is aangesloten bij het Kifid en Kifid is bevoegd klachten te behandelen die betrekking hebben op een financieel product of een financiële dienst. Op kifid.nl vind je meer informatie. Hier kan je ook (online) je klacht indienen.

Het ODR-platform
De Europese commissie heeft een website voor online geschillenbeslechting (het ODR-platform) beschikbaar gemaakt. Het ODR-platform is het centrale aanspreekpunt voor geschillen over online aankopen en online afgesloten diensten. Je kan het ODR-platform bereiken via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Je geschil wordt vertaald en aan de bevoegde nationale geschillencommissie doorgestuurd.