Waarom heeft de AFM Klarna gewaarschuwd over de tarieven van achteraf betalen?

Je staat er misschien niet bij stil, maar achteraf betalen is een krediet. Artikel 7:57 van het burgerlijk wetboek stelt: “kredietovereenkomst: een overeenkomst waarbij een kredietgever aan een consument krediet verleent of toezegt in de vorm van uitstel van betaling.”

Aan het verlenen van consumentenkredieten zijn een hoop regels verbonden, denk aan het hebben van een vergunning, maximale rentetarieven, waarschuwingsteksten (Let op, geld lenen kost geld.), BKR registratie etc.

Niet alle kredieten vallen onder de consumentenkredietwet, zo zijn kredieten waarvan de looptijd korter is dan 3 maanden en waarvoor onbetekenende kosten in rekening worden gebracht uitgezonderd van de wet. Wat in de praktijk dus betekent dat achteraf betalen kan worden aangeboden als elke andere betaalmethode, zolang de consument binnen 3 maanden moet terugbetalen (in ons geval 14 dagen) en de kosten die hij of zij hiervoor betaalt ‘onbetekenend’ zijn.

Onbetekenende kosten houdt in dat er een kleine vergoeding aan de consument wordt gevraagd. Deze vergoeding mag in ieder geval niet meer dan 1% van de kredietsom op jaarbasis bedragen. Dit percentage moet worden berekend over de periode vanaf het aangaan van de kredietovereenkomst tot het moment dat het verstrekte krediet moet worden terugbetaald. Bij een krediet dat binnen 1 maand moet worden terugbetaald (de maximale looptijd van ongereguleerd krediet dat wij verstrekken), is dat dus 0,083% van het orderbedrag.

Als de kosten van het krediet hoger zijn dan de hiervoor vermeldde 1% betekent het dus dat het krediet wel onder de wet consumentenkrediet valt en dat aan alle regels voor kredieten moet worden voldaan.

 

Zie voor meer informatie: de FAQ onbetekende kosten van de AFM:

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431