Waarom heeft Klarna me hier niet eerder op gewezen?

Wij vinden dat het tarief dat u doorberekent aan de klant geen deel is van de kredietkosten, maar moet worden gezien als de kosten voor het gebruik van een betaalmethode, zoals dat ook gebeurt met creditcards e.d.. De AFM volgt een striktere uitleg van de wet, waarbij deze kosten in principe onder de kosten van een krediet vallen. Daar heeft de AFM ons recentelijk op gewezen, waardoor wij nu hebben besloten ons beleid aan te passen.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431