Wanneer krijgen we betaald voor onze verkoop?

Alle orders die gedurende een bepaalde week worden geactiveerd worden tegelijkertijd uitbetaald, in overeenstemming met de betalingsvertraging die is vastgelegd in de voorwaarden van jullie overeenkomst met Klarna. Stel, jullie hebben een betalingsvertraging van één week, dan betekent dat het volgende:

Week 1: Jullie activeren de order zodra jullie de producten verzenden (woensdag-dinsdag).
Week 2: De eerste week betalingsvertraging.
Week 3: Wij betalen het geld uit voor de orders die jullie hebben geactiveerd gedurende week 1.

In dit geval wordt er op woensdag in week 3 een afrekeningsnota aangemaakt in Klarna Online. In dat document is te zien welk bedrag uitbetaald wordt en welke orders het betreft.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431