Wat heeft de e-mail over de uiteindelijke begunstigden van ons bedrijf te maken met de wet ter voorkoming van witwassen?

Klarna treedt op als kredietinstelling en om die reden moeten we dezelfde regels volgen als een bank. Klarna moet daarom maatregelen treffen om witwassen te voorkomen. Via de links hieronder is meer te lezen over onze verplichtingen met betrekking tot witwassen:

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431