Wat houdt het rapport ‘Kosten’ in en waar kunnen we het vinden?

Het kostenrapport geeft informatie weer over de totale verkoop en over eventuele retouren voor een specifieke periode. Het rapport geeft jullie een overzicht van jullie verkopen dat jullie kunnen gebruiken als een voorlopige berekening van de komende uitbetalingen. Een kostenrapport kan maximaal een periode van 31 dagen laten zien. Houd er rekening mee dat het uit te betalen bedrag voorlopig is, omdat niet alle retouren zijn geregistreerd.

Het openen van een kostenrapport gaat als volgt: Klik op ‘Rapporten’ in het menu links en kies vervolgens ‘Kosten’. Geef de verkoopperiode aan, kies het verkoopland en klik vervolgens op ‘Toon’ of op ‘Toon PDF’.

Als jullie een betalingsvertraging hebben van 1 week:
Als de laatste uitbetaling de verkoopperiode van 2016-06-01 (JJJJ-MM-DD) tot en met 2016-06-07 betrof, geven jullie 2016-06-08 tot en met 2016-06-14 aan als periode. Op die manier krijgen jullie het voorlopige bedrag te zien dat wij jullie zullen uitbetalen gedurende die periode.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431