Wat houdt het rapport ‘Vordering’ in en waar kunnen we het vinden?

De ‘Vordering’ is een weergave van Klarna’s schuld aan jullie op een specifieke datum. Het rapport is een samenvatting van de totale vordering, inclusief geactiveerde orders die nog niet zijn uitbetaald en de te corrigeren retouren.

Klik in het menu aan de linkerkant op ‘Rapporten’ en kies vervolgens ‘Vordering’ om een vordering in te zien. Geef aan voor welke datum jullie de vordering willen bekijken en klik daarna op ‘Toon’.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431