Wat is de Gebruikers app?

In de Gebruikers app beheren jullie al je gebruikers die kunnen inloggen op de Merchant Portal. Jullie kunnen hier ook de functies instellen waar een bepaalde gebruiker toegang toe heeft, jullie kunnen bijvoorbeeld instellen dat je accountant alleen toegang heeft tot je afrekeningsnota’s.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431