Wat is een administrator?

Een administrator is een gebruiker met volledige toegang tot de Merchant Portal. Een administrator kan ook vragen om de bankrekeninggegevens en autorisaties van gebruikers te wijzigen.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431