Wat is een afrekeningsnota en waar vinden we die?

Een afrekeningsnota is een rapport met een overzicht van onze uitbetalingen aan jullie en de retouren die door jullie zijn geregistreerd gedurende een bepaalde periode. Als jullie boekhouden op kasbasis, wat betekent dat jullie elke uitbetaling van ons boeken, raden we aan om de afrekeningsnota’s te gebruiken voor de boekhouding.

Als jullie een afrekeningsnota nodig hebben, klik dan op ‘Rapporten’ in het menu aan de linkerkant en kies vervolgens ‘Afrekeningsnota’s’. Geef aan voor welke periode jullie de afrekeningsnota willen inzien. Als jullie meerdere verkooplanden hebben, klik dan op het drop-down-menu naast ‘Land en valuta’, kies het gewenste verkoopland en klik daarna op ‘Toon’. Klik op ‘Summary Only PDF’ als jullie een samenvatting van de afrekeningsnota willen zien en op ‘PDF’ als jullie een gedetailleerde afrekeningsnota nodig hebben. Het is ook mogelijk om de afrekeningsnota op te slaan als een leesbaar tekstbestand of als een bestand met ruwe data. Klik in dat geval op de link waarin jullie webwinkelnaam voorkomt en vervolgens op de knop naar keuze.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431