PEP staat voor ‘politically exposed person’ (politiek prominent persoon). Dit is een term die gebruikt wordt voor iemand die een publiek prominente functie bekleedt. De term wordt ook gebruikt voor de directe familie van de politiek prominente persoon. In

is meer informatie te vinden over de juridische achtergrond hiervan en over de eisen die gesteld worden.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431