Wat is PEP?

PEP staat voor ‘politically exposed person’ (politiek prominent persoon). Dit is een term die gebruikt wordt voor iemand die een publiek prominente functie bekleedt. De term wordt ook gebruikt voor de directe familie van de politiek prominente persoon. In Richtlijn (EU) 2015/849 is meer informatie te vinden over de juridische achtergrond hiervan en over de eisen die gesteld worden.

Heeft dit artikel geholpen?

Ja, het heeft me geholpen.
Nee, ik heb nog steeds hulp nodig.

Copyright © 2005-2023 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431