We hebben al informatie verschaft over de uiteindelijke begunstigden van ons bedrijf toen we het contract met Klarna ondertekenden. Moeten we het nog een keer doen?

Ja, in overeenstemming met

en met de Zweedse wet ter voorkoming van witwassen is Klarna verplicht om altijd actuele informatie te hebben over de rechtmatige eigenaren van jullie bedrijf. Dat is de reden dat we de e-mail regelmatig versturen en dat we dit ook in de toekomst blijven doen.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431