Rzecznik praw konsumentów.

Jeśli nie satysfakcjonuje Cię wynik rozpatrzenia reklamacji po otrzymaniu ostatecznej odpowiedzi od Obsługi klienta Klarny, możesz przesłać swoją reklamację do Rzecznika praw konsumentów Klarny, aby ten raz jeszcze ją ocenił.

Rzecznik obiektywnie analizuje każdą reklamację. Po otrzymaniu Twojej reklamacji Rzecznik praw konsumentów zapozna się z poprzednim rozpatrzeniem sprawy i zdecyduje, czy je podtrzymać, czy zmienić. Otrzymasz odpowiedź, gdy tylko Rzecznik podejmie ostateczną decyzję, co nastąpi najpóźniej 10 dni roboczych po otrzymaniu przez niego reklamacji.

Jeśli wcześniej nie złożyłeś(-aś) reklamacji do Klarny, najpierw musisz skontaktować się z Obsługą klienta tutaj. Rzecznik praw konsumentów ma prawo odrzucić Twoją sprawę, jeśli zespół Obsługi klienta Klarny nie miał możliwości rozpatrzenia Twojej reklamacji przed przesłaniem wniosku o jej ocenę do Rzecznika. Więcej informacji o tym, jak złożyć reklamację do Klarny, i o samym procesie reklamacji znajdziesz tutaj.

Aby złożyć wniosek o ocenę rozpatrzenia reklamacji przez Rzecznika praw konsumentów, wypełnij poniższy formularz.  Możesz też wysłać wniosek pocztą na adres: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja.  Jeśli Twoje zgłoszenie spełnia opisane wyżej wymogi i kwalifikuje się do rozpatrzenia przez Rzecznika praw konsumentów, to w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia przez Rzecznika, otrzymasz e-mailowe potwierdzenie jego przyjęcia.

Jeśli nie satysfakcjonuje Cię decyzja podjęta przez Rzecznika praw konsumentów, możesz przekazać sprawę do Krajowej rady ds. rozstrzygania sporów konsumenckich w Szwecji (ARN) poprzez stronę www.arn.se. ARN to agencja rządowa, której zadaniem jest bezstronne i bezpłatne rozwiązywanie sporów między konsumentami a sprzedawcami. Możesz też skorzystać z pomocy swojej lokalnej agencji ds. ochrony konsumentów.

 

Jak skontaktować się z Krajową radą ds. rozstrzygania sporów konsumenckich:

 Strona internetowa: www.arn.se

Adres: PO Box 174, 101 23 Stockholm, Szwecja

 

Komisja Europejska przygotowała platformę internetową do pozasądowego rozwiązywania ponadnarodowych sporów w zakresie e-commerce. Na tej platformie możesz zgłosić swoją sprawę we wszystkich oficjalnych językach UE.

 

Na platformę wejdziesz, klikając ten link.

Możesz też skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Rzecznik finansowy to organ odpowiedzialny za rozwiązywanie sporów takich jak te dotyczące zamówień złożonych przez klientów na platformie Klarna. Więcej informacji na temat Rzecznika finansowego i składania reklamacji można znaleźć na stronie www.rf.gov.pl.

Copyright © 2005-2023 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431