Feedback en klachten.

Ik wil graag feedback geven. Hoe kan ik dat doen?

We stellen je mening erg op prijs want we willen altijd de best mogelijke service verlenen en deze blijven verbeteren. We willen ook graag weten wat je vindt van onze producten. Je feedback zal behandeld worden door het team dat verantwoordelijk is voor de service of het product. Deel gerust je feedback over je ervaring met Klarna door contact met onze klantenservice op te nemen.

Ik ben ontevreden over jullie service. Hoe kan ik een klacht indienen?

Iedereen heeft recht op goede service en mag een oplossing verwachten als er iets fout is gegaan.
Als je ontevreden bent over onze service, neem dan allereerst contact op met onze klantenservice. We staan voor je klaar en gaan altijd graag op zoek naar een oplossing. Onze klantenservice kan er ook voor zorgen dat je klacht op de juiste plek terechtkomt.

We streven ernaar om klachten binnen 14 dagen af te handelen. Als het ons niet lukken om binnen deze tijd een oplossing te vinden, dan sturen we je een bericht om uit te leggen waarom het langer gaat duren en wat onze vervolgstappen zijn om tot een oplossing te komen.

Jouw ervaring en feedback nemen we in aanmerking om onze producten en services te verbeteren.
Klachten worden, indien van toepassing, behandeld in overeenstemming met de PSD II richtlijn en de richtlijnen van de Zweedse Financiële autoriteiten.

Ik heb contact opgenomen met de klantenservice en ben nog steeds ontevreden. Wat kan ik doen?

Als je nog steeds ontevreden bent, na contact opgenomen te hebben met onze klantenservice, kan je een verzoek indienen om de situatie voor te leggen aan de consumentenombudsman van Klarna. De ombudsman zal de kwestie onpartijdig bekijken en beoordelen.

Vermeld in een schriftelijk verzoek de volledige informatie over je zaak zodat onze consumentenombudsman exact weet wat er gebeurd is tijdens je vorige contacten met ons. Beschrijf ook waarom je niet tevreden bent en hoe je de kwestie opgelost wil zien. Je ontvangt van de ombudsman, uiterlijk binnen 10 dagen na het indienen van je verzoek, een definitieve beslissing.

Als je niet tevreden bent over de wijze waarop je zaak door ons is behandeld, kan je het geschil voorleggen aan een geschillencommissie of laten voorkomen bij de burgerlijke rechter.
Let erop dat de consumentenombudsman alleen verzoeken kan behandelen als deze eerder zijn behandeld door Klarna’s klantenservice. Als dit het eerste contact is over deze kwestie, dan vragen we je vriendelijk om allereerst contact op te nemen met onze klantenservice. We verzoeken je het onderstaande formulier in te vullen zodat een medewerker van onze klantenservice je klacht in behandeling kan nemen.

Ben je in contact geweest met onze klantenservice aangaande je klacht?
Antwoord *
Informatie over geschillenbeslechting voor consumenten

Bij Klarna doen we ons best om ervoor te zorgen dat onze klanten tevreden zijn met onze services. Mocht het toch gebeuren dat je ontevreden bent over een van onze services, en je komt er samen met onze klantenservice niet uit, dan kan je je geschil indienen bij het Zweedse Nationale bureau voor consumentengeschillen (ARN) of de de Europese commissie voor online geschillenbeslechting (het ODR-platform).

Het ARN is bevoegd om te oordelen over Europese consumentengeschillen en Klarna is verplicht om mee te werken aan geschillenbeslechting bij het ARN. Je kan je geschil melden in een van de officiële talen van de EU, waaronder Nederlands, via het ODR-platform (zie onderaan) of rechtstreeks bij het ARN in het Zweeds.

Je kan het ARN op de volgende manieren bereiken:
Website: http://arn.se/om-arn/english-what-is-arn/.
Postadres: Box 174, 101 23 Stockholm, Zweden

Het ODR-platform:
De Europese commissie heeft een website voor online geschillenbeslechting (het ODR-platform) beschikbaar gemaakt. Het ODR-platform is het centrale aanspreekpunt voor geschillen over online aankopen en online afgesloten diensten. Je kan het ODR-platform bereiken via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Je geschil wordt vertaald en doorgestuurd naar de bevoegde nationale geschillencommissie.