Udržitelnost.

Náš závazek.

Společnost Klarna umožňuje snadné nakupování 90 milionům spotřebitelům a 250 000 prodejcům po celém světě.

Snažíme se pozitivně ovlivňovat lidi a planetu. Chceme aktivně řešit globální problémy, jako jsou finanční obavy, nerovnost a zhoršující se životní prostředí. Jsme odhodláni tyto globální problémy neodkladně řešit s optimistickým přístupem, který nám umožní mít smysluplný, pozitivní a dlouhotrvající vliv.

Zaměřujeme se na tři hlavní oblasti:

  • zdraví planety

  • diverzita a inkluze

  • finanční blahobyt.

Snažíme se pozitivním způsobem transformovat nejen naší společnost, ale také širší odvětví financí a e-obchodování.

Zdraví planety.

Jsme přesvědčeni, že čím víc naše společnost roste, tím víc máme povinnost podporovat řešení zaměřující se na celosvětovou krizi, a to konkrétně na klimatické změny a ztrátu biodiverzity. Je nutné jednat společně s dalšími předními účastníky v našem odvětví, abychom zabránili dlouhodobému poškození naší ekonomiky a způsobu života. Řízení dopadu společnosti Klarna na životní prostředí je naší nejvyšší prioritou a snažíme se podporovat povědomí a znalosti o životním prostředí mezi našimi zaměstnanci, zákazníky a partnery.

50% snížení emisí do roku 2030

V rámci našeho klimatického závazku je naším cílem snížit emise o 50 % do roku 2030. Toho chceme docílit snižováním počtu dodavatelů, přehodnocením uhlíkové náročnosti při rozšiřování cloudové infrastruktury, nákupem elektřiny s nulovými emisemi a omezením služebních cest a dojíždění.

Naše iniciativa pro zdraví planety – Give One

Give One je výchozí bod jak společnost Klarna přispívá k zdraví planety. Díky iniciativě Give One dovolujeme milionům uživatelům služby Klarna po celém světě monitorovat svou uhlíkovou stopu. Dále umožňujeme všem snadné a transparentní darovaní charitě a investujeme 10 milionů amerických dolarů přímo do projektů s vysokým dopadem. Našim konečným cílem je bojovat proti klimatickým změnám a ztrátě biodiverzity. S iniciativou Give One usnadňujeme aktivitu ve prospěch planety. O iniciativě Give One se dozvíš více zde.

Diverzita a inkluze.

Naším posláním je vytvořit inkluzivní a povzbuzující prostředí, kde mají všichni stejné příležitosti naplnit svůj potenciál a být sami sebou v tom nejlepším smyslu.

Chceme se stát pracovištěm, kde s lidmi jednáme s úctou a respektem, bez ohledu na jejich původ.

Chceme narušit předsudky a sociální problémy, které ovlivňují nejen společnost Klarna, ale i náše odvětví a celou společnost. Naši snahu musí doprovázet také smysluplné činy a jsme transparentní ohledně výzev, které jsou před námi.

Ve společnosti Klarna se snažíme, aby všichni dostali stejnou příležitost pro profesní i osobní rozvoj. Chceme podporovat inkluzivní firemní kulturu, která vítá různé pohledy v rámci diskuze a spojuje lidi různého původu.

Pevně věříme, že jako rozmanité a inkluzivní pracoviště můžeme poskytnout přidanou hodnotu všem. To zahrnuje zachování talentovaných kolegů z různých prostředí, kteří reflektují naše zákazníky, ale také dialog s našimi partnery, který nám umožňuje učit se jeden od druhého a neustále se zlepšovat.

Vyvážené zastoupení žen a mužů do roku 2025

Usilujeme o rovnost žen a mužů a urychlujeme kariéru žen. Do roku 2025 chceme překonat rozdíly, aby naše společnost skutečně odrážela svět, ve kterém žijeme, a to vyváženým zastoupením žen a mužů. Je pro nás důležité určit si milník. Nespoléháme se tak na to, že se změní svět kolem nás, ale že sami můžeme učinit požadovanou změnu. Vzhledem k tomu, že inženýři tvoří více než 30 % naší pracovní síly a muži jsou v oboru obecně nadměrně zastoupeni, víme, že se potýkáme s širším problémem v oboru. Proto se snažíme odstranit jakékoli překážky v našem procesu nabírání zaměstnanců, zkoušíme nové způsoby hledání rozmanitých talentů, zajišťujeme rovné příležitosti k povýšení, rovné odměnování a prosazujeme nulovou toleranci vůči jakékoli formě obtěžování či diskriminace.

Férový a inkluzivní nábor zaměstnanců

Poskytujeme školení našim personálním týmům, abychom zajistili inkluzivní nábor. Přibrali jsme také specializované personalisty, kteří se zaměřují výhradně na rozmanité talenty.

Usilujeme o rovnost žen a mužů a chceme urychlit kariéru žen.

Plánujeme programy s cílem podporovat rozvoj žen na manažerských pozicích.

Zvyšujeme povědomí a bouráme předsudky

Neustále vyvíjíme doporučení a nabízíme školení týkající se inkluzivnější komunikace. Dále navrhujeme procesy a poskytujeme školení, abychom odstranili nevědomé předsudky.

Oznámení nulové tolerance

Prosazujeme nulovou toleranci vůči diskriminaci, obtěžování a šikaně. Máme k dispozici procesy, jak takovým incidentům zabránit a jak je nahlásit.

Finanční blahobyt.

Společnost Klarna vznikla za účelem usnadnit nakupování a poskytnout transparentní a demokratickou alternativu k tradičním úvěrům. Naše produkty a služby dávají spotřebitelům kontrolu nad jejich výdaji. Dbáme na to, aby je mohli zodpovědně využívat a bez problémů splácet.

Neustále vyzýváme spotřebitele, aby pečlivě hospodařili se svými financemi, byli při nakupování pozorní a vyhýbali se impulzivním nákupům. Abychom podpořili naše zákazníky, zahájili jsme na našich trzích iniciativy zaměřené na finanční blahobyt, včetně centra odpovědného nakupování a finančních seminářů pro začátečníky.

Zavedli jsme řadu iniciativ, které dále umožňují finanční blahobyt. Například ve Švédsku jsme vyzkoušeli test “Nikdy nezapomeň na splátky“. Je to bezplatný kvíz v aplikaci, který má spotřebitelům pomoci vyhnout se poplatkům za upomínky. Naší největší marketingovou investicí ve Velké Británii v letech 2020 a 2021 je KlarnaSense. Vyvinuli jsme tuto iniciativu speciálně s cílem podpořit odpovědné utrácení a omezit impulzivní nákupy.

Cílem naší Rady influencerů je poskytovat spotřebitelům transparentnější informace, když společnosti poskytující finanční služby využívají influencery k propagaci své značky. Nové pokyny, které přesahují zákonné požadavky, budou brzy zavedeny. Vyzýváme i zbytek našeho odvětví, aby se k nám připojil.

Realizujeme řadu iniciativ s cílem propagovat finanční blahobyt. Jistě to bude pro nás důležité téma i v budoucnu.