Shoppaile

  • Asiakkaan kirjautuminen

    Jatka selaimessa

    Kirjaudu sisään nähdäksesi tehdyt ostokset. Voit myös tarkastella tulevia maksuja ja maksaa ne helposti yhdellä klikkauksella

  • Kirjaudu sisään yrityksenä

    Kirjauduttua sisään voit hallinnoida yrityksesi tilauksia, maksuraportteja, tilastoja ja yleisiä asetuksia.

Parisuhteessa on vaikeampi puhua raha-asioista kuin perheongelmista

8. huhtikuuta 2021 - 2 min. lukuaika

default-placeholder-avatar.jpg

Press

press@klarna.com

fi-blog-iwd2.jpg

Klarnan uusi tutkimus osoittaa, että rahasta puhuminen kumppanin kanssa on vaikeampaa kuin terveyteen, perheeseen ja työhön liittyvistä ongelmista puhuminen. Yli kolmannes suomalaisista (36 %) ei harkitsisi kumppanikseen ihmistä, jonka raha-asiat eivät ole kunnossa.

Suomalaisten on vaikea puhua henkilökohtaisista raha-asioistaan kumppaneidensa kanssa. Äskettäin julkaistussa tutkimuksessa Klarna kysyi parisuhteessa olevilta ihmisiltä aiheista, joita heidän on vaikea ottaa puheeksi kumppaneidensa kanssa. Ilmeni, että rahaan liittyvät ongelmat ovat kolmanneksi yleisin aihe – yleisempi kuin terveys, perhe ja työ. Vain seksistä ja parisuhdeongelmista puhuminen kumppanin kanssa koettiin tutkimuksen mukaan vielä vaikeammiksi.

Klarnan tutkimus osoittaa, että kumppanin kanssa rahasta puhuminen koettiin vaikeaksi erityisesti perheissä. 32 % vastaajista, joiden perheeseen kuuluu vanhempia lapsia, tunnistaa tämän ongelman, kun taas kaikkien vastaajien keskuudessa ongelman tunnistaa 19 %. Yli 60-vuotiaista vastaajista vain 13 %:n mielestä rahasta on vaikea puhua.

”Se, että raha on yleinen ongelma-aihe parisuhteissa, on tunnettu ilmiö. Siksi monet eivät halua keskustella raha-asioista kumppaneidensa kanssa. On kuitenkin yllättävää, että rahasta on vaikeampi puhua kuin perheongelmista ja terveydestä. On selvää, että raha on arka aihe, joka piilee monen parisuhteen pinnan alla. Koska kotitalouden raha-asiat ovat tiukimmillaan juuri perheissä, raha nousee usein keskustelun aiheeksi. Tämä selittää sen, miksi erityisesti tässä ryhmässä raha koetaan ongelmalliseksi keskustelunaiheeksi”, Klarnan kuluttajakäyttäytymisen asiantuntija Viveka Söderbäck kertoo.

Yli kolmannes suomalaisista (36 %) ei harkitsisi kumppanikseen ihmistä, jonka raha-asiat eivät ole kunnossa.

Klarnan tutkimus osoittaa, että myös kulujen seuraaminen ja tasapainoinen taloustilanne ovat tärkeitä seikkoja parisuhteen menestymisen kannalta. 36 % kaikista tutkimukseen vastanneista sinkuista ei harkitsisi kumppania, jos tietäisi tämän käyttäytyvän rahan suhteen vastuuttomasti ja että tämän talous ei olisi kunnossa. Ryhmä, jonka mielestä tulevan kumppanin raha-asioiden täytyy olla kunnossa, on erityisesti pienten lasten vanhemmat. Heistä jopa 51 % ei hyväksyisi mahdollista kumppania, jos tämä käyttäytyisi raha-asioissaan vastuuttomasti.

63 % parisuhteessa olevista vastaajista ilmoittaa kumppaninsa olevan säästäväinen, kun taas 29 % vastaajista ilmoittaa kumppaninsa olevan tuhlaavainen. Yli 60-vuotiailla vastaajilla on erityisen säästäväisiä kumppaneita, sillä 74 % tämän ikäryhmän vastaajista ilmoitti kumppaninsa olevan säästäväinen, ja vain 20 % ilmoitti kumppaninsa olevan tuhlaavainen. 30–39-vuotiaiden ikäryhmässä tilanne on hieman huonompi, sillä 56 % vastasi kumppaninsa olevan säästäväinen ja 36 % vastasi kumppaninsa olevan tuhlaavainen.

”Parisuhteella on paremmat mahdollisuudet menestyä, jos raha-asioista huolehditaan. Kyse on yksinkertaisesti siitä, kumppanin kanssa riitoja aiheuttavia aiheita on yksi vähemmän. Kyse ei ole siitä, että rahaa pitäisi olla paljon, vaan siitä, että varoihin suhtaudutaan järkevästi ja myös käyttäydytään sen mukaan. Erityisesti tämä pätee silloin, kun suunnitellaan yhteisiä lapsia”, Söderbäck kertoo.

Vaikeimmat keskustelunaiheet kumppanin kanssa:

Seksiin liittyvät ongelmat – 26 %
Parisuhdeongelmat – 19 %
Rahaan liittyvät ongelmat – 19 %
Terveyshuolet – 8 %
Perheongelmat – 6 %
Työhön liittyvät ongelmat – 3 %
Kysymys: Mikä on mielestäsi vaikein keskustelunaihe kumppanisi kanssa? (monivalinta)

Tietoa tutkimuksesta

YouGov toteutti tutkimuksen Klarnan puolesta 29.1.–1.2.2021. YouGovin paneeliin vastasi 1 001 yli 18-vuotiasta suomalaista.

Lisätietoja:

Klarna Press Office, press@klarna.com

Seuraavaksi

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431