Hyvä hallintotapa.

Ruotsi – Finansinspektionen

Klarna Bank AB (publ) on ruotsalainen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Klarna Bank AB (publ) on Ruotsin Finanssivalvonnan (Finansinspektionen) auktorisoima luottomarkkinayhtiö. Lisätietoja Klarna Bank AB (publ):n toimiluvasta tarjota rahoituspalveluja on saatavissa Ruotsin Finanssivalvonnan yritysluettelosta.

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
Sweden

Suomi – Finanssivalvonta

Finanssivalvonta on myöntänyt Klarna Bank AB:lle toimiluvan Suomessa rajat ylittävien rahoituspalvelujen tarjoamiseksi.

Hyvä hallintotapa tarkoittaa, että yritystä johdetaan kestävästi, vastuullisesti ja mahdollisimman tehokkaasti. Lisätietoja Klarnan hyvästä hallintotavasta löydät englanniksi täältä. Nämä tiedot julkaistaan vain englanniksi.