Hva finnes i Orders-appen?

I Orders-appen kan du se alle dine ordrer, og søke etter spesifikke ordrer for å se deres historikk og informasjon. Du kan også bl.a. kansellere ordrer, sende faktura på nytt, hente kundenes kontaktinformasjon og endre kundens fakturaadresse.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431