Beskrivelse av Klarnas kjøpersikkerhet.

info

For å kunne ta de nødvendige forholdsreglene under det økende COVID-19-utbruddet velger noen forhandlere å kansellere tjenester som du kan ha kjøpt.

Vennligst kontakt forhandleren direkte for å få status på eventet eller status på bookingen dersom det gjelder en reise.

Hvis du allerede har betalt for billetten din vil Klarna kun refundere bestillingen i den grad den blir refundert av selgeren.

Hvis du enda ikke har betalt for billetten din har Klarna pauset fakturaen eller avbetalingsplanen din i 30 dager for å gi deg mer tid til å løse problemet med forhandleren.

Klarnas kjøperbeskyttelse gjelder mellom deg som er bosatt i Norge og Klarna og er en tjeneste som tilbys av Klarna for å hjelpe deg i tilfeller som kan oppstå hvis du har bestilt fysiske varer, for eksempel hvis du har mottatt feil varer, og gjelder derfor ikke når du kjøper tjenester som arrangementer, flybilletter eller andre reisetjenester.

Vi ber deg om å ta direkte kontakt med din forhandler i første omgang for å løse problemet med bestillingen din. Hvis forhandleren oppdaterer bestillingen din, oppdateres den også automatisk i systemene våre og i Klarna-appen din.

Hvis varen ikke kommer frem.

Hvis du ikke får varene dine, behøver du selvsagt ikke å betale.

Har du valgt å betale med faktura eller delbetaling? Da behøver du ikke å betale før du får varene. Er varene forsinket? Da gjør du følgende:

 • Dobbeltsjekk at du ikke har gått glipp av noen varsler fra fraktselskap eller butikk.
 • Hvis du har valgt å betale med faktura: Flytt forfallsdatoen fram 10 dager, eller kontakt Klarnas kundeservice.
 • Om du fortsatt ikke har mottatt varene når den nye forfallsdatoen nærmer seg (eller når månedsfakturaen der kjøpet ditt er angitt skal betales), kontakter du butikken der du har kjøpt varene, for å finne ut hvor de kan ha tatt veien.
 • Om det ikke løser seg, kontakter du vår kundeservice slik at vi kan hjelpe deg å finne ut hvor varene dine er. I perioden mens vi undersøker hva som har skjedd, behøver du ikke å betale. Om det viser seg at varene ikke har blitt levert til deg, behøver du ikke å betale til Klarna. Merk unntaket nedenfor.
Har du allerede betalt?

Det kan selvsagt hende at du har betalt varene før levering. Enten om du har betalt med kort eller via nettbank, eller om du rett og slett har betalt fakturaen din tidligere. Da gjør du følgende:

 • Dobbeltsjekk at du ikke har gått glipp av noen varsler fra fraktselskap eller butikk, eller at fraktselskapet ikke levert deg varen.
 • Kontakt butikken der du kjøpte varene, for å se hvor de har tatt veien.
 • Om det da ikke løser seg, kontakter du Klarnas kundeservice. Hvis du har betalt uten å ha mottatt varene, undersøker Klarna hva som har skjedd og hvor varene dine befinner seg. Om det viser seg, ut fra de omstendighetene som har blitt presentert, at varene ikke har blitt levert til deg, vil vi tilbakebetale det innbetalte beløpet.
Det finnes ett unntak:

Dersom du selv ikke har medvirket til å gjøre det mulig for selgeren å levere varene til deg. Et eksempel er om varene er levert til et hentested eller et annet sted, og du (eller en person som opptrer på vegne av deg) ikke henter varene til tross for at du har fått varsler om at de er ankommet.

 

Du behøver ikke å betale hvis varene er defekte.

Når du velger å betale med faktura eller delbetaling, kan du vente med å betale til du har fått varene hjem til deg. Da kan du kontrollere varene og se at alt er i orden før du betaler. Hvis du oppdager mangler eller skader, gjør du følgende:

 • Kontakt vår kundeservice slik at vi kan flytte fram forfallsdagen.
 • Snakk med butikken du har kjøpt varen fra, og prøv å løse det med dem.
 • Kontakt Klarnas kundeservice innen den nye forfallsdagen har passert, om det ikke løser seg med butikken. Legg ved de dokumentene (f.eks. ordrebekreftelse og bilder) som du anser nødvendig for å bevise skaden. Du vil da måtte betale til Klarna kun dersom vi etter nøye undersøkelse anser at din innvending ikke er korrekt.

For å unngå at Klarna sender ut påminnelser, ber vi deg informere oss om innvendingene dine så snart som mulig.

Har du allerede betalt?

Det kan hende at du allerede har betalt varene dine før leveringen, eller før du har oppdaget at de er defekte. Da gjør du slik:

 • Snakk med butikken du har kjøpt varen fra, og prøv å løse det med dem.
 • Dersom dere ikke kommer frem til en løsning, kontakter du vår kundeservice innen den lovbestemte reklamasjonsfristen, slik at vi skal kunne undersøke innvendingen din. Om det etter undersøkelse kommer fram, ut fra de bevis og de omstendigheter som er lagt fram, at det er feil på varene, vil vi tilbakebetale deg innbetalte beløpet.

 

Angrer du kjøpet?

Om du i henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) har en rett til å angre kjøpet, vil Klarna naturligvis tilbakebetale allerede gjennomførte betalinger. Vi kan komme til å redusere tilbakebetalingsbeløpet i henhold til avtalen din med butikken (for eksempel hvis dere har blitt enige om at du skal stå for kostnader ved returfrakten), eller det som ellers følger av gjeldende rett (slik som verdireduksjonsfradrag for varer som du har anvendt utover det som angreretten tillater, eller med et forholdsmessig beløp av en utnyttet tjeneste).

Selgeren er forpliktet til å informere deg om du har rett til å angre på kjøpet, og hvordan du skal gå fram for å benytte denne retten. Angreretten er en lovpålagt rettighet for deg som forbruker, og kan ikke fravikes ved avtale med selgeren.

Merk at angreretten ikke gjelder for alle typer varer og tjenester. Unntatt fra lovens bestemmelser om angrerett, er for eksempel kontrakter om transport av personer (slik som flybilletter), og varer som er produsert i henhold til dine instruksjoner, eller som på annen måte har fått et tydelig personlig preg.

 

Forhold til nettbutikken (der du har handlet varene).

Vær oppmerksom på at vi i dette dokumentet bare beskriver Klarnas prosesser for å håndtere disse sakene. Selv om nettbutikkene ofte følger våre anbefalinger og de beslutninger vi tar i konkrete saker, kan vi ikke garantere at ikke nettbutikkene selv vil rette et betalingskrav mot deg uten Klarnas innblanding. For eksempel når vi har valgt å tilbakeføre en fordring til butikken på grunn av en tvist. Skulle du og selgeren deretter bli enige om betalingskravet, eller at tvisten prøves for en annen instans (for eksempel Forbrukerrådet eller en allmenn domstol) som skulle fatte en avgjørelse til fordel for nettbutikken, har nettbutikken mulighet til å sende betalingskravet gjennom Klarna igjen.

 

Forhold til gjeldende lov samt avtale med en annen betalingsleverandør.

Vær oppmerksom på at det som er angitt i dette dokumentet, ikke påvirker de rettigheter du som forbruker har i henhold til lov, eller ellers andre rettigheter som du kan ha i henhold til avtaler med andre betalingsleverandører (for eksempel kortbetalinger) som tilbys av Klarna i kassen til nettbutikken.