Klager

Alle kunder er viktige for oss, og alle har rett til å forvente god service og hjelp hvis noe har gått galt.

Hvis det er noe som ikke har fungert helt som det skulle, kan du ta kontakt med vår

. Vi ønsker å rydde opp i eventuelle problemer eller misforståelser, og vi videreformidler også eventuelle tilbakemeldinger og synspunkter fra deg. Hvis du fremdeles er misfornøyd etter at du har vært i kontakt med kundeservice, viser punktene nedenfor klageprosessen og hva du kan gjøre dersom du ønsker å klage.

1. Sende inn klagen til Klarna

Første trinn i klageprosessen er at du tar kontakt med vår

og sender inn klagen til en av våre servicemedarbeidere. Vi behandler alle klager raskt, effektivt og med en positiv innstilling, og målet er å løse saken under den innledende kontakten din med oss. Hvis dette ikke er mulig, holder vi deg oppdatert mens vi undersøker saken og forsøker å løse klagen så raskt som mulig. Normalt kommer vi frem til en løsning innen 14 dager. Dersom du fremdeles er misfornøyd etter at du har mottatt et endelig svar fra oss, kan du følge trinnene nedenfor for å få en uhildet gjennomgang av klagebehandlingen.

2. Kundeombud

Etter at du har mottatt et endelig svar på klagen fra vår kundeservice, kan du henvende deg til Klarnas kundeombud for å klage på avgjørelsen. Kundeombudet befinner seg utenfor den ordinære kundeservice-avdelingen og er kundens talsperson internt i Klarna. Kundeombudet undersøker klager som ikke har fått en løsning som kunden er fornøyd med, og løser tvister på en upartisk, uhildet måte.

Kundeombudet går grundig gjennom klagen og gjør en endelig vurdering.

3. Hvis du fremdeles er misfornøyd

Dersom vi ikke løser klagen på en måte du er fornøyd med, kan du ta saken videre til Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Klarna er medlem av ARNs tvisteløsningsordning og føler deres anbefalinger i saker som prøves.

Her kan du kontakte Allmänna Reklamationsnämnden (ARN):

Nettside:

 

Adresse: Postboks 174, 101 23 Stockholm, Sverige

Europakommisjonen har en nettplattform der man kan få løst tvister som har oppstått ved e-handel på tvers av landegrensene, utenfor domstolene. Via denne plattformen kan du innrapportere saken på alle offisielle EU-språk. Følg

for å komme til plattformen.

Du kan også ta saken videre til Forbrukerrådet, Forbrukerklageutvalget eller Forliksrådet. Forbrukerrådet gir gratis veiledning og råd i forbrukersaker. For mer informasjon se

. For å kontakte Forbrukerklageutvalget, se , og Forliksrådet, se .

Klagene behandles i tråd med retningslinjene fra den svenske Finansinspektionen. Der det er relevant, følger Klarna dessuten retningslinjene for klagebehandling i betalingstjenestedirektivet (PSD 2).

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431