Klarnas ordliste

5. april 2022 - 2 min lesning

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

Hva-er-kreditt.jpg

Hva gjør egentlig et inkassoselskap og hva er et forbrukslån? For å forklare begrepene har vi laget en ordliste som kan være praktisk å ha når du skal ta viktige og smarte valg i hverdagen.

Avbetaling/delbetaling er et velkjent begrep. Det er et kjøp som du velger å dele opp og betale ned i flere omganger, i stedet for å betale hele beløpet på én gang. Ofte blir dette alternativet dyrere enn å betale alt på én gang, fordi det vanligvis kommer renter og ulike typer gebyrer i tillegg som gjør at totalbeløpet blir høyere.

Bestride er ordet man bruker når du protesterer på for eksempel et betalingskrav. Bestridelsen skal være skriftlig, og du må beskrive til inkassoselskap, butikk eller fordrer, hva du mener er feil og hvorfor. Ofte kan det handle om at du for eksempel vil bestride en faktura, der kjøpet av en eller annen grunn ikke er i samsvar med det dere har blitt enige om.

Betalingsanmerkning er like lite hyggelig som det høres ut. Hvis du ikke betaler en regning i tide, den går til inkasso og det er blitt varslet om rettslige skritt, kan du få du en “prikk” hos kredittopplysningsselskapene. Dette kan gi deg problemer hvis du for eksempel vil ta opp lån, leie en leilighet eller tegne nytt mobilabonnement. Betalingsanmerkningen blir fjernet dersom du betaler kravet i sin helhet.

Bindingstid er den tidsperioden en person er bundet til en tjeneste ifølge avtale. Ofte handler det om ulike typer abonnementer, for eksempel et mobilabonnement.

Bruttoinntekt er inntekten din, for eksempel månedslønnen, før du trekker fra skatten du betaler til staten.

Budsjett er en økonomisk plan for en definert periode. I et budsjett legger du inn hvor mye penger som kommer inn og hva pengene skal dekke. Med et budsjett får du bedre kontroll over økonomien, slik at du kan finne en balanse mellom inntekter og utgifter.

Buffer er en sum av oppsparte penger som kan brukes til uforutsette utgifter. For eksempel hvis kjøleskapet går i stykker og du må kjøpe et nytt, eller du må reparere bremsene på bilen.

Disponibel inntekt = inntekt – skatt + støtte. Den disponible inntekten forteller altså hvor mye penger du har å bruke etter at skattskatten er betalt, pluss eventuell støtte. Studielån, dagpenger og bostøtte er eksempler på vanlige typer støtte.

Effektiv rente viser den totale kostnadene for et kjøp eller lån, iberegnet alle gebyrer, som start- eller administrasjonsgebyr.

Faktura er et skriftlig krav på at du skal betale noe, og hvor mye. En faktura betales etter kjøpet, noe som betyr at du allerede har fått varen eller tjenesten fakturaen gjelder. En faktura er det samme som en regning.

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet og uten spesifisert formål. Det innebærer at det ikke finnes midler eller objekter som utgjør en sikkerhet for lånet. For eksempel bolig eller bil. Sikkerheten brukes hvis du ikke kan tilbakebetale lånet. Forbrukslån har som regel høyere rente enn et lån med sikkerhet og kan for eksempel brukes til å betale for en reise.

Fordring er en krav for den som har sendt en faktura til en kunde. Hvis noen skylder deg penger, har du altså en fordring på denne personen.

Forfallsdato er den datoen da fakturaen senest skal betales. Eller enda mer eksakt: den eksakte dagen da pengene senest skal være på mottakerens konto. Forfallsdatoen står alltid på fakturaen.

Inkasso er et tiltak mot en person eller et firma som ikke har betalt fakturaer eller gjeld i tide. Ofte er det inkassoselskaper som tar kontakt og krever inn gjelden.

Inkassoselskap er et selskap som mot betaling hjelper noen med å innkreve en gjeld. Det gjøres ved såkalte særskilte tiltak, som å sende påminnelser, og i noen tilfeller sende kravet videre til Namsmannen.

Inntekt er det samme som det totale beløpet du får inn – lønn, ulike typer støtte, studielån eller dagpenger.

Juridisk person er et selskap, et firma eller en organisasjon som har diverse rettigheter og plikter, på samme måte som en privatperson. Det kan være å inngå avtaler, eie eiendom eller ha fordringer.

Klage er mulig hvis du mener at en myndighet eller en bedrift har tatt feil beslutning. Da må du sende en skriftlig begrunnelse til nettbutikk, inkassoselskap eller fordrer om hva du mener er feil og hvorfor.

Kreditt er et annet ord for lån. Å “kjøpe på kreditt” betyr at man betaler litt av gangen over en lengre tidsperiode. Kreditt kan også bety at man betaler hele beløpet på en gang, men på et senere tidspunkt.

Kredittverdighet er et mål på betalingsevnen din – en samlet vurdering av hvor stor risiko det er for at du ikke kan betale tilbake lån eller annen gjeld. Høy kredittverdighet betyr lav risiko for at låntakeren ikke skal kunne betale gjelden sin, og omvendt.

Kredittvurdering gjøres ofte før en selger eller kredittgiver innvilger et lån. Ved en kredittvurdering kontrolleres ulike opplysninger for å kunne avgjøre om kjøperen har tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for det aktuelle lånet. Kredittvurdering kalles også kredittsjekk.

Namsmannen er en statlig myndighet som jobber med gjeld. De hjelper både privatpersoner og bedrifter som ikke får betalt, med å få inn pengene. Men de tilbyr også støtte til dem som har gjeld. Målsettingen for Namsmannen er å redusere antall mennesker som risikerer å få problemer med økonomi og gjeld.

Nettoinntekt er det beløpet som er igjen av lønnen etter at skatten er betalt.

Nominelle rente er den løpende pålydende renten i en bestemt periode. Denne inkluderer ikke gebyr og andre kostnader.

Purring kommer hvis du ikke betaler en faktura i tide. Ofte blir det lagt på et purregebyr. Dette er et gebyr for å minne om at en betaling har uteblitt. Avgiften skal ifølge norsk lov ikke overstige 35 kroner.

Rente er kort fortalt prisen man må betale for å låne penger. Rente betales av den som låner penger, og mottas av noen som låner ut penger. Det finnes ulike typer rente, som nominell og effektiv rente, så det er viktig å holde orden på hva de ulike typene innebærer.

Utgift er ting man bruker penger på, som bolig, mat, klær, telefon og fornøyelser. Ofte er det inntekten som brukes.

Up Next

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431