Min forespørsel om personvern

Har du personvern relaterte spørsmål eller ønsker å motta mer informasjon om dine personopplysninger? Vi er her for å hjelpe. Avhengig av forespørselen din, er det to måter du kan kontakte oss på:

For forespørsler knyttet til

  • Be om en kopi av dine personlige data

  • Slette dine personlige data og avslutte forholdet ditt til Klarna

  • Innvending mot direkte markedsføring

Vennligst fyll ut dette skjemaet og oppgi forespørselen din.

For andre forespørsler, for eksempel knyttet til avslutning av et bestemt produkt eller en tjeneste, kan du sende oss en e-post på

eller få virtuell støtte i vår 24/7 chat funksjon som du finner i Klarna -appen eller på vår nettside. Hvis du ønsker å kontakte Klarnas personvernombud, vennligst spesifiser dette i e-posten.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431