Hvorfor stemmer ikke momsen i utbetalingsunderlaget?

Momsen spesifisert i utbetalingsunderlaget tilsvarer momsen som er angitt på bestillingene. Hvis momsen ikke stemmer overens med deres utregning, bør dere kontrollere at korrekt momssats er angitt på hver artikkel, det vil si alle produkter og rabatter. Har dere av en feiltakelse angitt feil momssats på en bestilling, kan dette korrigeres ved å fjerne bestillingen og opprette en ny med riktig momssats.

Legg merke til at momsen angitt i utbetalingsunderlaget kan skille seg noe fra deres egen utregning, på grunn av at vi alltid runder av beløpet på hver artikkel til to desimaler.

Var denne artikkelen hjelpsom?

Ja, den var hjelpsom.
Nei, jeg trenger fortsatt hjelp.