Høyere andel eldre netthandler etter koronavirusutbruddet.

24. mars 2020 - 1 min lesning

viveka-soderback.jpg

Viveka Söderbäck

Customer Insight Manager, Klarna

blog-logo.png

Spredningen av koronaviruset innebærer for de fleste av oss store forandringer i hverdagen. Mange har spurt oss hvordan karantene og restriksjoner har påvirket forbrukeratferden ved netthandel.

Vi hos Klarna følger selvsagt utviklingen nøye og kommer i løpet av de neste ukene til å publisere flere interessante observasjoner om dette temaet. Vi begynner med tre eksempler på forbrukeratferd som har forandret seg de siste ukene:

  • Vi ser tydelige tegn på at eldre står for en stadig større andel av den totale netthandelen. Dette har blitt ytterligere forsterket så langt i år. Det er også en trend som blir enda tydeligere desto eldre netthandelskundene blir. Sannsynligvis har utviklingen i det siste både ført til at eldre forbrukere utfører en større andel av sine kjøp på nett, men også at mange som vanligvis handler i fysisk butikk, har shoppet på nett for første gang.

  • I Klarnas siste shoppingrapport viste det seg at hele syv av ti enkeltkjøp på nett gjøres av kvinner. Denne tendensen har i det siste økt ytterligere selv om det fremdeles er slik at menn i gjennomsnitt foretar de dyreste enkeltkjøpene.

  • De aller fleste kjøp på nett gjøres med mobiltelefon. De siste ukene har denne andelen økt ytterligere. Spesielt kvinnene foretrekker mobilen. Mens to av tre kvinner bruker denne, foretrekker fremdeles et flertall av menn datamaskinen når de netthandler.

Det var alt for denne gangen. Jeg kommer tilbake med flere observasjoner senere.

Up Next

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431