Hva er phishing og hvordan oppdager jeg det?

Phishing er når noen sender ut falsk kommunikasjon som ser ut til å komme fra en kilde du stoler på. Det skjer vanligvis på e-post (men det kan også skje via andre kanaler), og målet er å stjele kredittkortnummer, passord eller andre sensitive opplysninger for deretter å bruke dem til for eksempel å kjøpe varer eller tjenester.

For å oppdage et svindel- eller phishing-angrep kan du stille deg selv følgende spørsmål:

  • Er avsenderen ukjent for deg?

  • Er henvendelsen du har mottatt uventet?

  • Er det feil i rettskriving eller grammatikk?

  • Inneholder henvendelsen uvanlige lenker eller vedlegg?

  • Får du spørsmål om personopplysninger og sikkerhetsinformasjon?

  • Presser avsenderen på for at du skal ta en beslutning?

Hvis svaret er ja på noen av eller alle disse spørsmålene kan det være et mulig phishing-angrep. Vi oppfordrer deg til å avbryte kommunikasjonen umiddelbart (slett e-posten eller legg på telefonen) og eventuelt rapportere phishing-forsøket til kilden du stoler på.

Relaterte artikler

Kontakt oss

Vi er tilgjengelige via chat 24/7.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431