Hva skjer om jeg ikke kan betale i tide?

Hvis du går glipp av forfallsdatoen, mottar du først en vennlig påminnelse. Du vil deretter motta en betalingspåminnelse og pådra deg et gebyr, men du vil alltid ha muligheten til å betale det utestående beløpet.

Siden ubetalt gjeld sendes til gjeldsinnkreving.

Godt å vite: Hvis finansiering-betalingene dine trekkes automatisk i henhold til de avtalte vilkårene og betalingen mislykkes, vil vi prøve å trekke beløpet igjen.

Trenger du et par dager til?

Du kan forlenge betalingsfristen én gang per ordre:

  1. Gå til

  2. Velg ordren du vil betale senere

  3. Trykk på Betal og deretter på Utsett forfallsdato

Hvis du har vansker med å utføre en betaling eller opplever uventede økonomiske problemer, kan du

.

Mer økonomisk hjelp

Det kan være stressende å håndtere pengeproblemer og gjeld, men du er ikke alene. Det finnes profesjonell hjelp som er tilgjengelig døgnet rundt for å hjelpe deg med å få økonomien på rett spor igjen:

Relaterte artikler

Trenger du fortsatt hjelp?

Få hjelp med kjøpene dine, kontoen din og annet.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431